Nieuw pensioenstelsel
Nieuw pensioenstelsel

Nieuw pensioenstelsel

Vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel (verzekerde regeling)
Download Stappenplan 'Wet toekomst pensioenen'

Wat zijn de praktische gevolgen van een nieuw pensioenstelsel?

We hebben een nieuw pensioenstelsel! Het door Minister Carola Schouten ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Het nieuwe pensioenstelsel is daarmee een feit. Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2028.

Voor werknemers die na invoering van het nieuwe pensioenstelsel in dienst treden is er straks nog maar één pensioenregeling mogelijk, de beschikbare premieregeling met een voor iedereen gelijk premiepercentage. Heeft u een bestaande -verzekerde- regeling? Dan kunt u ervoor kiezen deze voor bestaande deelnemers  te laten voortbestaan totdat deze allemaal uit dienst zijn. Een middelloon- of wellicht nog een eindloonregeling is niet meer toegestaan.  

Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw pensioenregeling die door één van de ca. 200 pensioenfondsen (Bpf, Opf en/of Apf) wordt uitgevoerd? Klik dan hier. 

Ontdek meer

Gevolgen voor werkgevers nieuw pensioenstelsel 

Iedere werkgever met een verzekerde pensioenregeling wordt door het nieuwe pensioenstelsel geconfronteerd met een aanpassing van de pensioenregeling. De werkgever mag de nieuwe regeling zelf vormgeven, uiteraard in samenspraak met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt).   

Hoe bereid u zich voor op een nieuw pensioenstelsel? 

Wij adviseren werkgevers om allereerst een tijdsplan op te stellen. Hierin stelt u vast wanneer u welke stappen zet. Dit geeft rust en het creëert duidelijkheid binnen uw organisatie. Er kunnen immers omstandigheden op uw onderneming van toepassing zijn die de urgentie -mede- bepalen. Denk hierbij aan een geplande overname, fusie of voorgenomen harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de op uw onderneming van toepassing zijnde omstandigheden kan de doorlooptijd van de gehele transitie sterk oplopen. Uw persoonlijke adviseur is uiteraard graag bereid u te helpen bij het opstellen van uw tijdsplanning.  Andere activiteiten die u vooruitlopend op de definitieve wetgeving kunt opstarten zijn: 

Samenstellen pensioencommissie      
Ook adviseren wij werkgevers om een pensioencommissie samen te stellen. Deze commissie begeleidt de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee creëert de werkgever bestendigheid in het besluitvormingsproces. Het is belangrijk dat de pensioenkennis van de leden van de pensioencommissie op -gelijk- niveau wordt gebracht, bijvoorbeeld door een opleiding/workshop. Ze moeten later in het proces immers belangrijke besluiten nemen.

Herijken pensioenvisie     
In het verleden is pensioenregeling samengesteld vanuit een bepaalde visie. Een belangrijke vraag is of deze HR-visie nog steeds van kracht is. Zo niet, dan is het verstandig om eerst een nieuwe visie vorm te geven. Neem in dat geval alle belangrijke ontwikkelingen zoals inflatie, MVO-beleid en de ‘war for talent’ mee in de overwegingen. Pas als de onderneming helder heeft hoe het zich wil positioneren kunt u verder met het samenstellen van het totale arbeidsvoorwaardenpakket, de pensioenregeling en de herverdeling van het beschikbare budget. 

Impactrapport      
Het is belangrijk dat u scenario’s uitwerkt waarmee de impact van eventuele keuzes inzichtelijk wordt gemaakt. Een professionele adviseur kan u hierbij helpen. Deze kan niet alleen de pensioenlasten voor de komende 5 – 10 jaar berekenen maar tegelijkertijd ook de impact op het pensioen van de deelnemers inzichtelijk maken.  De scenario’s en de consequenties van eventuele keuzes worden gepresenteerd in een impactrapport. In het rapport wordt u ook geadviseerd of u de huidige regeling voor de bestaande werknemers in stand moet houden of juist iedereen moet converteren naar één nieuwe regeling. Het rapport kunt u delen met de pensioencommissie en/of de ondernemingsraad en stelt u in staat om een zorgvuldig besluit te nemen. 


Wilt u -nog- meer informatie? 

De overheid heeft twee platformen geïntroduceerd waarop kennisdeling rondom het nieuwe pensioenstelsel centraal staat. Relevante informatie voor betrokken partijen als werkgevers en ondernemingsraden vindt u hier. Meer algemene informatie en informatie voor de individuele werknemer vindt u hier. Wij beseffen dat deze platformen heel veel informatie bevatten en dat u wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Op onze website beperken wij ons daarom ook tot de hoofdlijnen. Meer specifieke of specialistische informatie kunt u natuurlijk ook altijd via uw persoonlijke adviseur verkrijgen. 

Nieuwsartikelen over het pensioenakkoord

Uw AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Mini enquête

Nieuw pensioenstelsel

Wij zijn benieuwd hoever u inmiddels bent met uw voorbereidingen?

Nu doen!

De  ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is 1 juli 2023 met een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2028. Wij adviseren bedrijven om nu al in actie te komen:

  1. Maak een tijdsplan.
  2. Stel een pensioencommissie samen.
  3. Zorg voor voldoende kennis bij commissieleden.
  4. Onderzoek de impact o.b.v. meerdere scenario’s.

Door nu al te starten creëert u niet alleen duidelijkheid, u heeft ook nog voldoende tijd om de transitie zorgvuldig te doorlopen, om uw medewerkers bij het proces te betrekken en hen te informeren. 

Publicaties & downloads

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij
  • Pensioen
  • Ins & Outs

Pensioenakkoord: De veranderingen op een rij

Wat zijn de gevolgen van het akkoord op de verschillende pensioenregelingen en hoe kan uw onderneming zich goed voorbereiden op deze veranderingen. U leest het in Ins & Outs Pensioenakkoord.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)
  • Pensioen
  • Perspectief

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

In deze publicatie beschrijft Hugo van Kuijeren, Manager van het Expertisecentrum Pensioen, wat werkgevers met een verzekerde regeling nu al kunnen doen en waarom het verstandig is om daar niet te lang mee te wachten. 

Laad meer artikelen

Onze pensioenconsultants

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.

Agenda

2022

Voorjaar: Overheid

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel naar de 2e Kamer verstuurd. Aansluitend moet het nog naar de 1e Kamer.

2022

Tweede Kamer akkoord

Nadat op 20 december is ingestemd met een paar laatste wijzigingen in de concept wet, zijn op 22 december de wijzigingen goedgekeurd.

2023

Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer begint op 17 januari 2023 aan de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen.
Lees meer

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 juli 2023 en er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Meer over het nieuwe pensioenstelsel leest u op onze website.

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor mij?

Iedere werkgever krijgt te maken met de gevolgen van een nieuw pensioenstelsel. Heeft u een verzekerde regeling? Dan mag u in samenspraak met de OR de nieuwe regeling zelf samenstellen. Heeft u een regeling bij één van de ruim 200 pensioenfondsen? Dan bent u afhankelijk van de besluiten die sociale partners nemen die worden vastgelegd in een cao. 

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor HR?

Keuzestress voor de HR-afdeling. Vanuit HR-beleid lijkt het aantrekkelijk om geen gebruik te maken van het overgangsrecht maar dat hoeft het niet te zijn. Lees meer over de mogelijkheden en de voor- en nadelen in onze e-paper.