Vier tips bij een expirerende lijfrente

Vier tips bij een expirerende lijfrente
Vier tips bij een expirerende lijfrente

Vier tips bij een expirerende lijfrente

Als het opgebouwde kapitaal in uw lijfrente binnenkort vrij komt wilt u optimaal gebruik maken hiervan. Ongetwijfeld zullen er vragen bij u opkomen. Bijvoorbeeld: Wat geeft de hoogste uitkering? Kan ik het kapitaal in één keer ontvangen? Als ik kies voor een uitkering, loopt deze dan tijdelijk of levenslang? Kies ik voor een verzekeringsoplossing of een bancaire lijfrente?

Onze lijfrente specialist René Pluk geeft vier tips en overwegingen voor u om u op weg te helpen.

Vier tips bij een expirerende lijfrente


1. Vergelijken

Bij een expirerende lijfrente is een goede vergelijking maken van belang. De hoogte van die uitkering is sterk afhankelijk van de rekenrente – die weer afhangt van de rente op de kapitaalmarkt, de markt voor onder andere staatsleningen. De rekenrente was jarenlang ongeveer nul, maar daar is verandering in gekomen. Zo kunnen er grote verschillen ontstaan bij de verschillende aanbieders, dit kan flink oplopen. Laat u daarom goed voorlichten.
 

2. Ga niet wachten op een nog verder stijgende rente

Hoe de rente zich verder ontwikkelt is uiteraard niet bekend. Als u geld opzij gezet heeft om uw pensioen aan te vullen, dan is het in veel gevallen fijn om die aanvulling te krijgen. Als u de aanvulling op dit moment echt niet nodig hebt, kunt u uitstellen overwegen.
 

3. Bewust van de verschillen tussen een bancaire- of verzekerde lijfrente

Het grote verschil bij een bancaire lijfrente en een verzekering is de situatie bij overlijden. Bij een bank gaat in geval van overlijden het resterende kapitaal altijd naar de erfgenamen. In eerste instantie op basis van het testament en als er geen testament is op basis van wettelijk erfrecht. Bij een verzekering wordt er uitgekeerd zolang de verzekerde of verzekerden in leven zijn. Bij overlijden van de eerste verzekerde gaat de uitkering over op de tweede verzekerde (meestal de partner). Komt de partner ook voor de einddatum van de uitkering te overlijden dan ontvangen de overige erfgenamen niets.
 

4. Vraag lijfrente advies

Veel mensen vinden lijfrenteproducten complex en dat zijn ze ook. Het is belangrijk dat u een afgewogen keuze maakt. Een goed advies waarbij de adviseur de persoonlijke situatie en uw wensen afweegt en bespreekt, leidt vanzelf naar de oplossing die het meest passend is. Ook voor expirerende lijfrentes helpen onze adviseurs u graag met een marktvergelijking en/of advies.

 

Meer lezen?

We helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen en bij het maken van een weloverwogen keuze. In deze brochure leest u welke bestedingsmogelijkheden u heeft voor uw vrijkomend kapitaal.

Download brochure
Joost Klunder

Wilt u meer weten?
Joost Klunder staat voor u klaar.

Ik breng graag samen met u in kaart wat uw wensen en doelen zijn, of deze haalbaar zijn en aan welke aandachtspunten u moet denken. Zo komen we tot een plan waarin ook financiële en fiscale voordelen zijn opgenomen. Ik help u graag met al uw vragen.

Rene Pluk

Wilt u meer weten?
Rene Pluk staat voor u klaar.

We helpen u graag bij het beantwoorden van uw lijfrente vragen en bij het maken van een weloverwogen keuze.