Plan van aanpak nieuw pensioenstelsel

Plan van aanpak nieuw pensioenstelsel

Per 1 juli 2023 gaat na jaren van praten, discussiëren en overleggen de Wet toekomst pensioenen in. Bedrijven hebben tot 1 januari 2028 de tijd de hun pensioenregeling aan te passen maar doen er goed aan om nu al met de voorbereidingen te starten. VLC & Partners helpt u hier graag bij. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een plan van aanpak voor het nieuwe pensioenstelsel op te stellen. 

U heeft een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI


Als u een pensioenregeling heeft bij een verzekeraar of PPI, dan bent u aan zet. Het is aan u om te beslissen hoe u de pensioenregeling wilt voortzetten. De overgang naar een nieuwe pensioenregeling is een proces dat zorgvuldigheid vereist, het gaat immers om het toekomstige inkomen van alle werknemers. De stappen die u precies moet nemen hangen af van de keuzes die u maakt. Om tijdsdruk te voorkomen, is het raadzaam om een plan van aanpak op te stellen. Zo weet u precies wanneer u welke stap moet nemen en hoeveel tijd u voor iedere stap heeft. 

Het plan van aanpak wordt kosteloos aangeboden. Wij helpen u graag op weg zodat u precies weet wat u te wachten staat en wie wanneer in actie moet komen. Hiermee kunt u ook de directie, OR en de medewerkers informeren, wat voor overzicht en rust zorgt. Vul onder aan de pagina uw gegevens in. Wij nemen daarna contact met u op om enkele zaken te bespreken. Eén van onze pensioenadviseurs zal vervolgens in een online afspraak het plan van aanpak met u doornemen.

 

U heeft een pensioenregeling bij een pensioenfonds


Heeft u een pensioenregeling bij een pensioenfonds? Ook dan kunt u direct beginnen, maar hierbij bent u mede afhankelijk van sociale partners. Deze moeten vóór 1 januari 2025 de uitgangspunten van de nieuwe pensioenregeling vaststellen. Het pensioenfonds moet deze nieuwe regeling(en) vóór 1 januari 2028 implementeren.

Als werkgever zijn er verschillende manieren om u te anticiperen op de nieuwe uitgangspunten van de pensioenregeling. U kunt nu al nadenken over de positie die u op de arbeidsmarkt wilt innemen. Om uw positie te verbeteren, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden dan in de cao zijn/ worden vastgelegd. Als de sociale partners ervoor kiezen om geen fiscaal maximale regeling op te stellen, kunt u overwegen een Excedent-pensioenregeling te introduceren.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het pensioenfonds en de werkgever om de deelnemers goed te informeren over de gevolgen van deze wijzigingen. Als werkgever kunt u extra communicatiemodules aanbieden aan werknemers of andere arbeidsvoorwaarden introduceren, zoals een zorgverzekering, WIA-aanvullingen, gezondheidsinterventies, en meer.

 

Algemeen


Het nieuwe pensioenstelsel heeft invloed op alle werknemers, daarom is het van belang dat de HR-afdeling goed op de hoogte is zodat zij uw werknemers correct kunnen informeren. Het is bijna onontkoombaar om uw HR-collega’s op te leiden, niet alleen omdat zij de communicatie van de wijzigingen naar de werknemers verzorgen, maar ook omdat zij binnen de onderneming het eerste aanspreekpunt voor de werknemers zijn. 

Als er nieuwe arbeidsvoorwaarden worden toegezegd of gewijzigd buiten de cao om, moet de Ondernemingsraad (OR) instemming verlenen. Het is daarom van belang om de OR tijdig te betrekken en indien nodig op te leiden. De VLC Academy verzorgt een pensioenopleiding voor zowel HR als OR. Meer informatie over de opleidingen van de VLC Academy vindt u op de website.

Een gedegen voorbereiding is cruciaal om de overgang naar de nieuwe pensioenregelingen soepel te laten verlopen en werknemers duidelijkheid en vertrouwen te geven over hun toekomstige pensioenvoorzieningen.

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creëren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven.