Waarom veel bedrijven struikelen over duurzame inzetbaarheidsbeleid

Waarom veel bedrijven struikelen over duurzame inzetbaarheidsbeleid
Waarom veel bedrijven struikelen over duurzame inzetbaarheidsbeleid

Waarom veel bedrijven struikelen over duurzame inzetbaarheidsbeleid

Publicatiedatum: 30 mei 2024

In een tijd waarin de arbeidsmarkt alsmaar krapper wordt, het ziekteverzuim piekt en de pensioenleeftijd stijgt, is het belang van duurzame inzetbaarheid breed erkend. Veel bedrijven streven naar een groene voetafdruk met milieubeleid, zonnepanelen en elektrische auto’s. Het vormgeven van een effectief duurzame inzetbaarheidsbeleid blijkt echter een grote uitdaging. Dit beleid, gericht op het langdurig behouden en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers, stuit op talloze hindernissen.

Een fundamentele verschuiving in de benadering van duurzame inzetbaarheid is het verleggen van de focus van een kleine groep werknemers die ziek is (curatie) of dreigt te worden (preventie), naar de overgrote meerderheid die fit en gezond is. Deze benadering, bekend als amplitie, streeft ernaar het welzijn en de productiviteit van het voltallige personeel te verhogen door te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van alle medewerkers. 

Bestaande initiatieven zoals uitgebreide gezondheidsprogramma’s en fietsplannen lopen vaak vast omdat ze het gewenste effect niet bereiken. Deze programma’s leggen de complexiteit van onder meer de arbeidsmarkt, de generatieverschillen en culturele diversiteit bloot, waardoor een universele aanpak onhaalbaar lijkt. Bovendien worstelen veel organisaties met het vinden van een helder startpunt voor hun duurzame inzetbaarheidsbeleid, ondanks hun inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze uitdagingen leiden vaak tot frustratie en het voortijdig staken van duurzame inzetbaarheidsbeleid initiatieven.

Met een strategische en proactieve aanpak die op maatwerk en individuele behoeften is gericht, kunnen bedrijven een robuustere en veerkrachtigere werkkracht creëren. Door werknemers aan te moedigen verantwoordelijkheid te nemen en eigen regie te voeren, ondersteund door de werkgever, wordt dit proces bevorderd. Dit vereist een duidelijk gedefinieerd plan en een sterke toewijding aan duurzame inzetbaarheid, een gebied waar veel organisaties nog in moeten groeien

 

Hoe implementeer je een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid?

Een effectieve aanpak voor duurzame inzetbaarheid vraagt om meer dan alleen goede intenties; het vereist een gestructureerde strategie, beginnend met toewijding vanuit de top van de organisatie. Belangrijk hierbij is het creëren van bewustzijn en commitment op alle niveaus binnen het bedrijf. Voor het slagen van een duurzame inzetbaarheidsproject is het belangrijk om te erkennen dat dit een traject van lange adem is, waarbij resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn, maar over een periode van twee jaar geleidelijk tot uiting komen.

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat elke geïnvesteerde euro in welzijnsprogramma's en initiatieven ter bevordering van duurzame inzetbaarheid, binnen twee jaar een return on investment (ROI) van vijf euro kan opleveren. Dit onderstreept niet alleen de economische waarde van dergelijke investeringen maar benadrukt ook het belang van een langetermijnperspectief.

Voor succesvolle implementatie is het belangrijk om duidelijk te definiëren wat de winst is voor alle betrokkenen. Wat betekent het voor het bedrijf, de directie, het management en vooral, wat winnen de medewerkers door hun deelname aan het programma? Deze vraagstelling helpt bij het opstellen van gerichte doelen en het communiceren van de voordelen aan het personeel.

TNO-onderzoek wijst uit dat een specifieke focus op de 20% van de medewerkers die zich ongezond voelt en actief op zoek is naar verbetering, als katalysator kan dienen voor het gehele beleid. Door initiatieven en programma's te richten op deze groep, creëer je een omgeving waarin gezondheid en welzijn worden gestimuleerd, wat door sociale invloeden uiteindelijk een bredere groep medewerkers zal aanspreken. Dit kan leiden tot een cultuurverandering binnen het bedrijf, waarbij duurzame inzetbaarheid niet langer een optie is, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt.

 

Op naar duurzame verandering

Uw wens van bedrijven om de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te verbeteren, is begrijpelijk. De uitdagingen kunnen ontmoedigend lijken, maar met de juiste partner aan uw zijde is het haalbaar en lonend. VLC & Partners staat klaar om deze reis met u aan te gaan, gewapend met expertise en een bewezen aanpak die uw uitdagingen aanpakt.

Wij gebruiken big data om de mogelijkheden en risico's binnen uw organisatie in kaart te brengen. Dit rapport vormt, samen met uw input, de basis voor een ROI-plan met gerichte interventies die 20% verzuimreductie en 20% productiviteitsverhoging kunnen opleveren. Onze tool combineert PMO, Arbo rapportage, zorgverzekeringsanalyse en medewerkerstevredenheidsonderzoeken (zoals de DIX van TNO) in één overzichtelijk rapport, met minimale inspanning van uw kant.

Het resultaat is een op maat gemaakt plan van aanpak dat niet alleen problemen benoemt maar ook praktische oplossingen biedt, inclusief een overzicht van de investeringen en de verwachte opbrengsten. Het is daarbij niet ons doel om HR te vervangen, maar juist om als een verlengstuk van HR te fungeren en het duurzame inzetbaarheidsbeleid te ondersteunen, met respect voor de unieke cultuur en waarden van uw bedrijf.

 

Maak gebruik van externe financieringsbronnen

Investeren in duurzame inzetbaarheid is niet goedkoop, maar het levert veel op. Er zijn diverse mogelijkheden om gebruik te maken van externe financieringsbronnen zoals subsidies (MDIEU), loonkostenvoordelen, vitaliteitsbudgetten van verzekeraars en besparingen op de Werkhervattingskaspremie (Whk). We zorgen ervoor dat u toegang krijgt tot alle beschikbare middelen om uw doelen te bereiken.

 

Download duurzame inzetbaarheidsscan 

Bent u klaar om uw eerste stappen te zetten naar een gezondere, meer betrokken en productievere werkomgeving? Download nu de -gratis- duurzame inzetbaarheidsscan. Met het rapport krijgt u inzicht in de problemen waar de BV Nederland momenteel mee te maken heeft.

Download hier uw rapport
Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.