Strategisch Verzuimmanagement

Strategisch Verzuimmanagement

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

De voordelen op een rij

Optimalisatie van uw bedrijfsvoering

Overzicht en grip

Terugdringen van verzuim


Strategisch verzuimmanagement

Strategisch verzuimmanagement is dienstverlening waarmee wij ondernemingen met een loonsom groter dan 2 mln. euro helpen een efficiënt zorg- en verzuimbeleid vorm te geven. Wij beoordelen en adviseren de onderneming op drie onderdelen; op (verzuim-)geldstromen, op wet- en regelgeving en op (verzuim-)beleid en processen. We kijken hierbij naar de gehele keten, van duurzame inzetbaarheid tot arbeidsongeschiktheid. Is de totale loonsom van uw onderneming kleiner dan 2 mln. euro dan leest u hier verder.

Bij strategisch verzuimmanagement integreren we belangrijke processen. Wij bundelen het investeren in een gezonde werkomgeving, duurzame inzetbaarheid van werknemers en het aanbieden van een collectieve zorgverzekering en dat zorgt al snel voor vitale werknemers én een verbetering van de bedrijfsresultaten. Wij geloven in een totaalaanpak waarbij alle verzuimfasen en alle verzuimprocessen onderling worden afgestemd met oog voor werknemer en organisatie. Hierbij is het van groot belang om duidelijke rollen te formuleren voor alle betrokken partijen: de leidinggevende, HR(M), arbodienstverlener, bedrijfsarts en casemanager. Vervolgens selecteren en koppelen wij zorgproviders en zorgen wij voor een efficiëntere inrichting van de verzuimprocessen en geldstromen. 

Het is overigens belangrijk dat er in alle verzuimfasen, van kort verzuim tot blijvende arbeidsongeschiktheid, een koppeling bestaat tussen het zorgaanbod van de verzekeraar en het type verzuim in uw bedrijf. Alleen dan krijgen uw werknemers de juiste zorg en voorkomt u onnodige kosten. Uiteraard krijgt u bij alle stappen op het gebied van duurzame inzetbaarheid begeleiding van onze specialist(en).


 

Er zijn meerdere soorten verzuim. De meest zuivere verzuimsoort is het zogenaamde wit verzuim. De werknemer heeft bijvoorbeeld griep, migraine of ligt in het ziekenhuis, herstellende van een operatie. Er ligt een medische reden ten grondslag aan het verzuim van de werknemer. Bij twijfel stelt de bedrijfsarts vast of er een geldige reden voor het verzuim is. De organisatie hoeft zich geen zorgen te maken, een verzuimpercentage < 2,5% is doorgaans zeer acceptabel. De tweede soort verzuim is grijs verzuim. Het is daarbij voor de werkgever niet helemaal duidelijk of de werknemer nog ziek is of weer in staat is om te werken. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die na een griepje of verkoudheid een dagje langer thuisblijft. Meestal zie je hier ook het verzuimpercentage een klein beetje toenemen. Nog steeds niets om je zorgen over te maken maar wees wel alert. 

We spreken van zwart verzuim als de werknemer geen reden heeft om niet op het werk te verschijnen, dit wordt ook wel omschreven als fraudeverzuim. Het roze verzuim is vrij onbekend en is ook nauwelijks zichtbaar. Bij roze verzuim is er feitelijk (nog) geen sprake van verzuim. De werknemer blijft doorwerken maar produceert als gevolg van diens klachten minder dan gebruikelijk en maakt wellicht meer fouten. Als het verzuimpercentage boven de 4,5% komt dan is directe actie noodzakelijk.  

Gemiddeld gesproken omvat het grijs, zwart en roze verzuim zo’n 85% van de totale verzuimkosten. Het goede nieuws hierbij is dat deze verzuimsoorten beïnvloedbaar zijn en dat er voor een werkgever goede besparingsmogelijkheden zijn. Met de BedrijfsVitaliteitsScan bepalen we gezamenlijk welke stappen als eerste gezet kunnen worden zodat zo snel als mogelijk op de verzuimkosten kan worden bespaard. Wilt u meer weten over de soorten verzuim en hoe u hier invloed op kunt uitoefenen? Neem dan snel contact op met Daniël Rijnbeek, senior consultant Zorg & Verzuim.        
     
 

 

Verzuim- en VitaliteitsScan

Soms is niet meteen duidelijk wat voor u de meest logische 1e stap is. Weet u bijvoorbeeld wat verzuim uw bedrijf kost en of er mogelijkheden zijn om op verzuimkosten te besparen? Biedt u uw werknemers de juiste zorg? Zijn uw zorg- en verzuimprocessen zo ingericht dat u regie heeft op de voortgang en kosten in uw verzuimdossiers. Dit zijn complexe vragen waar u als werkgever mee te maken krijgt. Wilt u snel weten met welke stap u het beste mee kunt starten? Vul dan snel de gratis online Verzuim- en VitaliteitsScan in en binnen enkele minuten heeft u al inzicht in de mogelijke vervolgstappen die u kunt nemen.    
 

Ga naar de Verzuim- en VitaliteitsScan


 

De BedrijfsVitaliteitsScan

Wilt u naast inzicht in de mogelijke vervolgstappen ook al mogelijke oplossingen voor preventie en reductie van verzuim, procesoptimalisatie, financiering en werknemersvoorzieningen dan adviseren wij eerst de BedrijfsVitaliteitsScan. De BedrijfsVitaliteitsScan is betaalde dienstverlening en geeft naast inzicht ook concreet advies en een bespaarpotentieel. De BedrijfsVitaliteitsScan wordt ook wel gezien als de 1e stap van het stappenplan ‘Strategisch Verzuimmanagement’.   
 

Stappenplan Strategisch Verzuimmanagement.

Stap 1: Inventarisatie en analyse van de huidige situatie    
Wij inventariseren de relevante wettelijke en collectieve arbeidsvoorwaardelijke kaders, uw zorg- en verzuimbeleid, processen, wensen en behoeften. Daarnaast maken wij een financiële analyse van uw verzuimkosten. Deze inventarisaties en financiële analyse voegen wij samen in een inventarisatierapport.

Stap 2: Onderzoek en advies   
Wij verrichten onderzoek en geven advies over de inrichting van uw zorg- en verzuimbeleid. Ons onderzoek kent deelonderzoeken voor werkgevers- en werknemersrisico’s en dienstverleners. Deze deelonderzoeken zijn ook te combineren.

Stap 3: Bemiddeling en implementatie   
Wij bemiddelen voor u bij de gewenste dienstverlener en verzorgen de implementatie van de gekozen oplossing. Ook begeleiden wij u bij de inrichting van de processen en ondersteunen wij u in de communicatie richting uw werknemers en OR.

Stap 4: Beheer verzuimketen en verzekeringspakket   
Wij begeleiden u bij het managen van de verzuimketen en bij het beheren uw verzekeringen. Periodiek toetsen wij of de gekozen oplossingen nog voldoen aan de veranderde markt, wet- en regelgeving, uw wensen en behoeften.

 

Veelgestelde vragen

Wat is verzuim?

Als een werknemer niet op het werk verschijnt is er sprake van verzuim. Als de werknemer 'ziekte' als reden van het verzuim opgeeft is er sprake van ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan kort duren, bijvoorbeeld ingeval van griep of migraine maar ook langer, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij een operatie.

Welke soorten verzuim zijn er?

Er is sprake van wit-verzuim als er een medische reden wordt aangevoerd voor het verzuim. Wit-verzuim is meestal slechts het topje van de ijsberg. Want naast wit-verzuim bestaat er ook grijs-verzuim (ik blijf nog een dagje langer thuis), zwart-verzuim (ik ben niet ziek maar ik meld me wel ziek) en roze-verzuim (Ik ben en voel me niet ziek maar ik presteer ook niet top). Meer informatie over de verschillende soorten van verzuim treft u aan op onze website.

Wat is (strategisch) verzuimmanagement?

Strategisch verzuimmanagement is meer dan alleen verzuimbeleid. Het is een programma van VLC & Partners waarbij continu aandacht is voor het voorkomen van ziekteverzuim en het duurzaam inzetbaar houden van de werknemers. Alle maatregelen dragen bij aan het terugdringen van verzuim én daarmee het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Op onze website leest u hier meer over.

Hoe kan ik verzuimkosten terugdringen?

De eenvoudigste manier om uw verzuimkosten terug te dringen is om in te zetten op preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zijn uw verzuimkosten echter al te hoog opgelopen? Dan kan een casemanager u uitkomst bieden. In ons e-paper leest u meer over hoe casemanagement u kan helpen om uw verzuimkosten terug te dringen.

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.