Geen onverwachte stijgingen en zekerheid voor de toekomst

Geen onverwachte stijgingen en zekerheid voor de toekomst
Geen onverwachte stijgingen en zekerheid voor de toekomst

Geen onverwachte stijgingen en zekerheid voor de toekomst

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor professionals
Publicatiedatum: 23 oktober 2023

In de commerciële dienstverlening is 1,85% van de ondernemers arbeidsongeschikt. Dit lijkt laag, maar dit betekent dat meer dan 1 op de 100 zelfstandigen thuis zit door ziekte, een ongeval of een burn-out. Een veelgenoemde reden om zichzelf hiervoor niet te verzekeren is het zelf kunnen dragen van de risico’s, blijkt uit de meest recente Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO. Al blijkt hieruit ook dat 69 procent van alle zzp’ers maximaal een jaar kan rondkomen van zijn of haar eigen spaargeld. Om onnodige kosten te voorkomen voor uzelf, uw bedrijf of gezin kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. 

Burn-out klachten nemen toe, maar aantal verzekerden ook

In het eerste kwartaal van 2023 is een record aantal verzuimdagen behaald. Vooral het psychisch verzuim neemt toe. Dit sluit aan bij data uit de ZEA: er is een toename in burn-out klachten onder zelfstandigen. In de periode van 2017 tot 2021, gaf negen procent van de zelfstandigen aan dat ze enkele keren per maand of vaker burn-out klachten ervaren. In 2022 steeg dit percentage naar twaalf procent. 

Gelukkig dekken zelfstandigen zich steeds vaker in tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, in 2022 was dit 65%. Zelfstandigen die aangeven veel bezig te zijn met de toekomst van hun bedrijf, hebben vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan de mensen die dat niet doen. 


Waarom kiezen voor de M-AOV?

De M-AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die speciaal op maat ontwikkeld is voor business professionals: de zelfstandige die werkzaam is als advocaat, accountant, notaris of architect.

Bij verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeraars stijgen óók dit jaar de verzekeringspremies. De M-AOV is anders: onze premie is leeftijdsafhankelijk met als voordeel dalende premies in de laatste verzekeringsjaren. Daarnaast heeft de M-AOV geen tussentijdse onverwachte tariefstijgingen. U weet dus precies waar u aan toe bent. 
 

Individueel of collectief verzekeren

De M-AOV kenmerkt zich door uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premiestelling. Afhankelijk van de aanvangsleeftijd, scheelt dit vaak 25 tot 70% over de gehele looptijd. Daarnaast is het soms interessant om een AOV collectief te verzekeren voor de partners binnen een kantoor. Afhankelijk van de omvang van een collectiviteit is het mogelijk verzekeringen zonder keuringen af te sluiten.

Bent u op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering die u zekerheid biedt doordat er geen tussentijdse tariefwijzigingen zijn en lijkt een leeftijdsafhankelijke premie u aantrekkelijk? Bereken online de premie voor uw persoonlijke situatie. 

Premie berekenen