Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheids
verzekering

M - AOV, de verzekering met gelijkblijvende premies


Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als professional bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.     

Als business professional zijn uw kennis en vaardigheden van onschatbare waarde voor uw klanten en uw bedrijf. Maar wat gebeurt er als u niet meer in staat bent om te werken door een ziekte of een ongeval? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan ervoor zorgen dat u nog steeds inkomsten ontvangt tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Stel dat u niet meer in staat bent om te werken door een langdurige ziekte of ernstig ongeluk. Dit kan leiden tot grote financiële problemen en zelfs het faillissement van uw praktijk. Met een AOV kunt u ervoor zorgen dat u nog steeds een inkomen ontvangt, zodat u zich kunt richten op uw herstel zonder u zorgen te hoeven maken over uw financiële situatie.


M-AOV, speciaal voor business professionals

De M-AOV is speciaal ontwikkeld voor business professionals en kenmerkt zich door uitstekende voorwaarden en een zeer scherpe premiestelling. Afhankelijk van de aanvangsleeftijd, scheelt dit vaak 25% tot 70% over de gehele looptijd.   

  • De premie van de M-AOV is leeftijdsafhankelijk met als voordeel dalende premies in de laatste verzekeringsjaren. 
  • Daarnaast heeft de M-AOV geen tussentijdse onverwachte tariefstijgingen.  

 

De M-AOV is af te sluiten voor de volgende beroepen: 


Voordelen van de M-AOV 

 Beroepsarbeidsongeschiktheid (gehele looptijd) 
  Hoge verzekerde bedragen mogelijk 
  Dalende premies in de laatste verzekeringsjaren 
 Uniek oversluitbeleid (overname bestaande verzekeringen zonder keuring) 
 Maximale eindleeftijd 68 jaar 
 Ruime optieclausule voor verhogen verzekerd bedrag 
 

Bereken uw premie

 

Tips bij het afsluiten van een AOV


1.Individueel of collectief     

Ook is het soms interessant om een AOV collectief te verzekeren voor de partners binnen een kantoor. Afhankelijk van de omvang van een collectiviteit is het mogelijk verzekeringen zonder keuringen af te sluiten.

Kijk of u tussentijds kan oversluiten     
Wist u dat u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook tussentijds kunt oversluiten naar een andere verzekeraar? U hoeft niet tot het eind van het jaar te wachten om te besparen op uw premie.   
 

2.Verzekerd bedrag verlagen

Heeft u vermogen en reserves opgebouwd? Bepaal welke periode u zelf kunt overbruggen en overweeg dan een langere eigen risico termijn, een lagere eindleeftijd of bespaar op de indexatie van de polis. Kijkt u ook eens kritisch naar de hoogte van uw verzekerd bedrag.


3. De premie is fiscaal aftrekbaar     

De premie die u voor een AOV betaalt is fiscaal aftrekbaar, voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting. Op basis van uw persoonlijke situatie kan uw adviseur de verschillende mogelijkheden met u doornemen.

 

Veelgestelde vragen
 

Heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt als ondernemer kunt u niet terugvallen op de sociale voorzieningen. U moet zelf een verzekering afsluiten zodat u toch inkomen heeft als u niet kunt ondernemen. Kunt u tijdelijk terugvallen op het inkomen van uw partner of heeft u voldoende geld achter de hand? Dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering misschien niet nodig. Bent u ook tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid afhankelijk van uw inkomen? Dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verstandig.
 

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?


Verschillende factoren spelen mee bij het bepalen van de hoogte van de premie zoals uw leeftijd en beroep. Maar ook het verzekerd bedrag, eigen risico en duur van de uitkering bepalen de premie. Speciaal voor business professionals zoals advocaten, accountants, notarissen en architecten is de M- AOV ontwikkeld. Bereken zelf de premie online.
 

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht. Het kabinet wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen invoeren. In het voorjaar van 2024 verwacht het een wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer. De verplichte verzekering moet zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) beter beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.