Advocaten
Advocaten
Advocaten

Risico's en verzekeringen voor advocaten

Advocaten
Maak kennis

Er zijn veel redenen voor advocaten om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben


Cliënten houden u steeds vaker verantwoordelijk voor het niet behalen van verwachte resultaten. De kenniskloof tussen u en uw cliënt en de steeds verder doorgevoerde bescherming van de “zwakkere partij” zorgen er verder voor dat het vermoeden van aansprakelijkheid al snel bij u als advocaat ligt, ook als u niet verwijtbaar heeft gehandeld.

Hoe goed u als advocaat ook bent, een peperdure vergissing is zo gemaakt. Wij kunnen u beschermen.

Met een verzekering van VLC & Partners voldoet u aan alle vereisten die in de “Verordening op de advocatuur” door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Daarnaast garanderen wij een soepele regelgeving voor nieuwe in- en uittreders binnen uw kantoor. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming – goed beschermd is!

Arbeidsongeschiktheid voor advocaten

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als advocaat bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.


Premie berekenen AOV


Overlijdensrisico voor advocaten

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

De ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.

 

Premie berekenen ORV


Bedrijfsaansprakelijkheid voor advocaten

Vaak vergeten, maar voor advocaten net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als advocaat samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.
 


Bestuurdersaansprakelijkheid voor advocaten

Bent u naast advocaat ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!
 

Cyberrisico voor advocaten

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als advocaten leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. In de hele Europese Unie (EU) is dezelfde privacywetgeving van kracht. 
• een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;
• meer verantwoordelijkheden voor u als accountantsorganisatie;
• stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.

 

Cyberrisico verzekeren

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. Voor u als advocaat is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen. 

Meer informatie

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Erik Stoffels

Erik Stoffels

Business professionals