Notarissen

Risico's en verzekeringen voor accountants
Notarissen
Verzekering voor notarissen

Risico's en verzekeringen voor notarissen

De belangrijkste verzekeringen voor notarissen

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Er zijn veel redenen voor notarissen om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben. Als notaris krijgt u te maken met een steeds grotere zorgplicht, bijvoorbeeld als het gaat om de achtergrond van transacties en de door de tuchtrechter afgedwongen waarschuwings- en informatieplicht hieromtrent. Wij zien een duidelijke toename van het aantal fouten bij de overdracht van registergoederen in het ondernemingsrecht en in het familierecht. Vooral in de laatste praktijk lopen de emoties vaak hoog op. Dit geldt helaas ook bij het aantal claims tegen de notaris. Hoe goed u als notaris ook bent, een peperdure vergissing is zo gemaakt. Wij kunnen u beschermen.

Het beschermen van alles dat u als notaris heeft opgebouwd vraagt om een volledige dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast verplicht de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie u om ook uw protocolvoorgangers te verzekeren en gelden er minimaal te verzekeren bedragen (Verordening beroeps- en gedragsregels 2011).

Wij kunnen u beschermen tegen uw beroepsrisico’s. Naast de verplichte verzekering tot EUR 1.000.000 leveren wij u ook exclusieve excedent-oplossingen boven EUR 25.000.000. U vergroot daarmee uw concurrentiekracht en hebt de zekerheid dat u en uw onderneming beiden goed verzekerd zijn.

Lees meerOnze andere verzekeringen voor notarissen:

 

 

Arbeidsongeschiktheid voor notarissen

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als notaris bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.

Lees meer

 

Overlijdensrisico voor notarissen

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

De ORV kan ook collectief gesloten worden en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.

Lees meer

 

Bedrijfsaansprakelijkheid voor notarissen

Vaak vergeten, maar voor notarissen net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als accountantsorganisatie samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.  

Lees meer

 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor notarissen

Bent u naast notaris ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Lees meer

 

Cyberrisico verzekering voor notarissen

Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als notaris leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (datalek) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf.

Een cyberrisicoverzekering is daarom onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u gebruik moet maken. Voor u als notaris is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.