Zijn architect en aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de herstelkosten?

Zijn architect en aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de herstelkosten?
Zijn architect en aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de herstelkosten?

Zijn architect en aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de herstelkosten?

Publicatiedatum: 19 juni 2023

Dé verzekeringsadviseur voor de architectuur Koekenberg van Vuuren | VLC & Partners behandelt in dit artikel een zaak over aansprakelijkheid bij architecten en aannemers. Hoe ver reikt de aansprakelijkheid van deze partijen? En wie heeft welke rol in het bouwproces? In deze zaak gaat het mis met het dak van een gerenoveerde woonboerderij.

De zaak

Bouw en renovatie van een woonboerderij 
Eisers hebben een architect en een aannemer ingeschakeld voor de bouw en renovatie van hun woonboerderij. Een aantal jaar na de verbouwing horen eisers knalgeluiden in het dak. Eisers stellen zowel de architect als de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de herstelkosten als gevolg van het ‘knallend dak’. Kunnen de aannemer en de architect aansprakelijk zijn voor ‘dezelfde schade’ in de zin van artikel 6:102 BW? 

De architect was verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de constructieve berekeningen en het vervaardigen van de bouwtekeningen van de woning. De aannemer was verantwoordelijk voor de (ruw)bouw van de woning. 

Fouten en waarschuwingsplicht
Volgens eisers zijn de aannemer en architect hoofdelijk aansprakelijk. Eisers stellen schade te hebben geleden door de fouten van de architect in de ontwerptekeningen en onderliggende constructieve berekeningen. Bovendien zou de aannemer zijn waarschuwingsplicht hebben geschonden, door eisers niet te wijzen op constructieve gebreken die hij bij de bestudering van de ontwerptekeningen had moeten zien. De vraag komt op of de waarschuwingsplicht van de aannemer zo ver gaat. 

Bouwtekeningen
Vast staat dat op de bouwtekeningen op basis waarvan de aannemer de bouwwerkzaamheden heeft verricht niet stond voorgeschreven dat dakplaten met kantlatten gebruikt moesten worden, terwijl partijen dat volgens de aannemer wel hadden bedoeld. In plaats daarvan is er op de bouwtekeningen opgenomen dat er tengels moesten worden gebruikt. 

 

Oordeel van de rechtbank

De aannemer
De rechtbank komt tot het oordeel dat het niet voor rekening van de aannemer komt dat hij dakplaten zonder kantlatten heeft besteld en toegepast. De rechtbank weegt daarbij mee dat de aannemer juist een architect in de arm had genomen voor het opstellen van constructieve berekeningen en bouwtekeningen, wat specialistische werkzaamheden zijn. De aannemer mocht volgens de rechtbank dus uitgaan van deze bouwtekeningen. De waarschuwingsplicht van de aannemer gaat niet zo ver dat hij had moeten begrijpen dat de bouwtekeningen constructieve gebreken bevatten. De rechtbank neemt dan ook geen hoofdelijke aansprakelijkheid aan, maar stelt wel vast dat zowel de aannemer als de architect aansprakelijk zijn. 

De architect
De architect is aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de constructieve berekeningen of bouwtekeningen en de aannemer is aansprakelijk voor uitvoeringsfouten. In deze zaak konden de aannemer en architect niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor herstelkosten. 

 

Bronnen | Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 maart 2023 | ECLI:NL:RBZWB:2023:1722

Verschillende rollen in het bouwproces

De aansprakelijkheid van een architect en aannemer verschillen in die zin van elkaar dat een aannemer aansprakelijk is voor schade wegens uitvoeringsfouten en dat een architect aansprakelijk is voor schade als gevolg van ontwerp- of berekeningsfouten. 

De aansprakelijkheid van de aannemer gaat niet zo ver dat hij aansprakelijk is voor gebreken in het ontwerp. Op hem rust in dat kader geen waarschuwingsplicht. Voor de aansprakelijkheid is het dus van belang welke rollen de verschillende partijen die betrokken zijn in het bouwproces innemen.

Meer weten? Neem contact op met Claimsmanager mr. Mieke Koot van Koekenberg van Vuuren | VLC & Partners 

Meer over aansprakelijkheid
Mieke Koot