Generatiegerichte pensioencommunicatie

Aansluiten op de unieke behoeften van elke generatie
Generatiegerichte pensioencommunicatie
Generatiegerichte pensioencommunicatie

Generatiegerichte pensioencommunicatie

Aansluiten op de unieke behoeften van elke generatie

 

Wat is generatiegerichte pensioencommunicatie

Bij generatiegerichte pensioencommunicatie wordt de inhoud van de communicatie afgestemd op de verschillende generaties in de organisatie. Hoe beter de communicatie op de generatie wordt afgestemd, hoe beter de informatie wordt ontvangen en blijft hangen, zo wijst onderzoek uit. Momenteel onderscheiden we vijf generaties op de werkvloer: 

 • Babyboomers: geboren tussen 1941-1955.
 • Generatie X: geboren tussen 1956-1970.
 • De Xennial: geboren tussen 1971-1985.
 • Generatie Y (ook bekend als Millennials): geboren tussen 1986 – 2000.
 • Generatie Z: geboren vanaf 2001 – 2015.
   

Hoe verschillen generaties in hun pensioenbenadering? 

De diverse generaties op de werkvloer hebben elk hun eigen kenmerken, ook als het gaat om pensioeninteresse en communicatievoorkeuren. Deze variëren aanzienlijk van de Babyboomers tot Generatie Z, waarbij elke groep zijn eigen verwachtingen en behoeften heeft. De generatieverschillen worden het meest zichtbaar als we de wensen en behoeften van Generatie X, Generatie Z en de babyboomers met elkaar vergelijken. Deze vormen immers de uiteinden van het spectrum in termen van beroepsbevolking.

Generatie X staat nu midden in hun carrière of nadert hun pensioenleeftijd. Zij hebben een pragmatische benadering van pensioen, met een sterke focus op financiële zekerheid en de behoefte aan duidelijke, betrouwbare informatie. Hun communicatievoorkeur leunt naar een mix van traditionele en digitale middelen, inclusief e-mails en persoonlijke gesprekken, maar ook toegankelijke online platforms.

Generatie Z, die nu de arbeidsmarkt betreedt, heeft een inherent digitaal begrip en verwacht dat pensioeninformatie toegankelijk, boeiend en op maat gemaakt is voor hun behoeften. Ze zijn geïnteresseerd in duurzame en ethische pensioenopties en verkiezen pensioencommunicatie via korte video's, apps en sociale media die direct op hun mobiele apparaten beschikbaar zijn.

De babyboomers zijn grotendeels al met pensioen of staan op het punt om dit te doen. Hun pensioeninteresse was vooral gericht op de zekerheid en stabiliteit van pensioenfondsen, met een voorkeur voor persoonlijke en directe communicatie, zoals face-to-face gesprekken en gedrukte materialen. Lees meer over ‘Uw werknemer gaat met pensioen’

 

Wat is belangrijk bij generatiegerichte pensioencommunicatie?

Uiteindelijk gaat het erom dat de werkgever zijn medewerkers de gelegenheid geeft om een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Hoeveel pensioen bouwt de medewerker op?
 • Wanneer krijgt de medewerker het pensioen?
 • Is dit pensioen voldoende?
 • Wat is er verzekerd voor de nabestaande(n)?
 • Welke keuzes zijn er te maken?


Generatiegerichte pensioencommunicatie vraagt een gerichte aanpak

Om de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioenregeling te verhogen moeten werkgevers een aanpak hanteren die erkent dat verschillende generaties unieke behoeften en communicatievoorkeuren hebben. Dit begint met een analyse van de samenstelling van het personeelsbestand, gevolgd door het verzamelen van inzichten in hun specifieke wensen en verwachtingen rondom pensioenen. Op basis van deze informatie kunt u een communicatiestrategie ontwikkelen, waarbij de boodschap en het kanaal zorgvuldig worden afgestemd op elke generatie. Of het nu gaat om traditionele manier van communiceren voor Babyboomers, interactieve webinars voor Millennials of mobiele apps en sociale media voor Generatie Z, het doel is altijd om helderheid te scheppen over wat werknemers van hun pensioen kunnen verwachten en hen te motiveren tot het nemen van weloverwogen beslissingen over eventuele aanvullende maatregelen. 
 

Communicatievorm

Als u ervoor kiest de pensioencommunicatie af te stemmen op de diverse generaties binnen het personeelsbestand, kunt u een groepspresentatie als basisvorm kiezen. Voor Generatie X kan zo’n presentatie over 'voorbereiden op het pensioen' bijzonder waardevol zijn, vooral wanneer deze wordt aangevuld met persoonlijke een-op-een gesprekken om individuele pensioenplannen verder te verfijnen. Jongere generaties, zoals Millennials en Generatie Z, kunnen vaak al voldoende hebben aan alleen een presentatie, gezien hun voorkeur voor snelle en directe communicatievormen. Deze gerichte benadering zorgt ervoor dat alle werknemers de informatie ontvangen die ze nodig hebben, op een manier die het beste bij hen past.

 

Voordelen van generatiegerichte pensioencommunicatie

Om de communicatie af te stemmen op de specifieke wensen en behoeften van de verschillende generaties biedt u voordelen: 

Voordelen voor de werkgever:

✔   Verhoogde betrokkenheid en tevredenheid: Afstemming op generatie specifieke voorkeuren leidt tot een positievere werkervaring.

✔   Effectievere communicatie: Door communicatiemethoden te variëren wordt informatie over pensioenen effectiever overgebracht, wat resulteert in beter geïnformeerde werknemers.

✔   Versterking van het employee brand: Maatwerk in pensioencommunicatie bouwt aan een positief imago van de werkgever, wat bijdraagt aan werknemersloyaliteit en de organisatie aantrekkelijker maakt voor potentieel talent.


Voordelen voor de werknemer:

✔   Beter begrip: Informatie die is aangepast aan de voorkeuren van elke generatie, maakt het gemakkelijker om te begrijpen. 

✔   Grotere waardering: Werknemers tonen meer waardering wanneer ze merken dat de communicatie speciaal op hen afgestemd wordt. 

✔   Financiële fitheid: Door zich te verdiepen in de verschillende generaties dragen werkgevers bij aan een groter gevoel van financiële zekerheid onder hun personeel.

 

Verschillende communicatiemodules

In het volgende overzicht presenteren wij de diverse communicatiemodules die essentieel zijn voor uw communicatieplan. Door op een module te klikken, krijgt u gedetailleerde informatie over de inhoud en de unieke voordelen van elke specifieke module. Deze inzichten zullen u ondersteunen in het effectief communiceren van pensioeninformatie en aanverwante onderwerpen binnen uw organisatie.     
 

Veelgestelde vragen

Wat wordt verstaan onder generatiegerichte pensioencommunicatie

Generatiegerichte pensioencommunicatie speelt in op de unieke pensioenbehoeften en communicatievoorkeuren van elke generatie. Dit verhoogt de betrokkenheid en het begrip van de pensioenregeling en het activeert werknemers om in actie te komen. 

Waarom is generatiegerichte pensioencommunicatie belangrijk

Generatiegerichte pensioencommunicatie verbetert niet alleen de effectiviteit van de communicatie, maar verhoogt ook de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers met hun pensioenregelingen, wat bijdraagt aan een sterker en meer inclusief werkgeversmerk.

Hoe kan generatiegerichte pensioencommunicatie bijdragen aan een beter pensioenbewustzijn?

Door pensioencommunicatie af te stemmen op de specifieke leefwereld en digitale voorkeuren van de verschillende generaties, zoals Millennials en Generatie X, Y en Z, verhoogt het de kans dat deze informatie hen bereikt en aanspreekt. Dit bevordert het pensioenbewustzijn van en verhoogt de waardering.

Isabelle Ligteringen

Wilt u meer weten?
Isabelle Ligteringen staat voor u klaar.

Werknemers informeren over hun pensioen blijft elke dag weer inspirerend. Ik geef hun overzicht en daarbij rust. Een werknemer weet na een gesprek welke stappen ondernomen moeten worden. Zo leuk om mijn jaren lange ervaring in te zetten om ingewikkelde materie op een eenvoudige manier over te brengen. Heel dankbaar werk!