Pensioencommunicatie bij life-events

Ondersteuning van de werknemer bij belangrijke levensgebeurtenissen
Pensioencommunicatie bij life-events
Pensioencommunicatie bij life-events

Pensioencommunicatie bij life-events

Ondersteuning van de werknemer bij belangrijke levensgebeurtenissen

 

Wat is pensioencommunicatie bij life-events 

Onder pensioencommunicatie bij life-events wordt verstaan het informeren van werknemers over hoe belangrijke levensgebeurtenissen hun pensioen beïnvloeden. Denk aan gebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte van een kind, een echtscheiding of bij langdurige ziekte en/of blijvende arbeidsongeschiktheid. Elk van deze momenten brengt specifieke vragen en uitdagingen met zich mee, die een directe impact hebben op de pensioenplanning en financiële toekomst van een werknemer. Neem bijvoorbeeld het huwelijk/samenwonen. In zo'n situatie ontvangt de partner voortaan een nabestaandenpensioen bij het onverhoopt overlijden van de werknemer. Een belangrijke vraag hierbij is of dit nabestaandenpensioen voldoende is om de huidige levensstandaard voort te zetten. Een ander impactvol moment is een echtscheiding. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen verdeeld. Echter, is het deel dat de werknemer behoudt voldoende voor een financieel zekere toekomst? Dit zijn de soorten vragen waarbij pensioencommunicatie bij life-events ondersteuning biedt, door werknemers te helpen begrijpen hoe deze gebeurtenissen hun pensioen beïnvloeden en welke acties ze kunnen ondernemen om hun pensioenplanning te optimaliseren.


Het doel van pensioencommunicatie bij life-events

Het doel van pensioencommunicatie bij life-events is om werknemers te ondersteunen in het maken van goed geïnformeerde pensioenbeslissingen tijdens deze belangrijke momenten in hun leven. Deze communicatie is belangrijk voor een betere pensioenvoorbereiding en draagt bij aan zowel de financiële zekerheid als de tevredenheid van werknemers. Voor werkgevers versterkt dit de positie als een zorgzame en ondersteunende organisatie, wat leidt tot een verbeterd werkgeversimago en verhoogde werknemerstevredenheid. Het bespreken van life-events kan echter gevoelig liggen, en sommige werkgevers vinden het misschien lastig om hierover met te betreffende werknemer in gesprek te gaan. In dergelijke gevallen kan natuurlijk ook de hulp van een (externe) pensioenadviseur ingeroepen worden. Deze professionals kunnen op een discrete en effectieve manier de noodzakelijke informatie overbrengen, terwijl ze de privacy en gevoeligheden van werknemers respecteren.   
 

Wat is belangrijk bij pensioencommunicatie bij life-events?

Uiteindelijk gaat het erom dat een werkgever de medewerkers de gelegenheid geeft om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoeveel pensioen bouwt de medewerker op?
  • Wanneer krijgt de medewerker het pensioen?
  • Is dit pensioen voldoende?
  • Wat is er verzekerd voor de nabestaande(n)?
  • Welke individuele keuzes zijn er te maken?   
     

Pensioencommunicatie bij life-events vraagt een gerichte aanpak

Werknemers hechten veel waarde aan pensioencommunicatie die specifiek gericht is op hun persoonlijke omstandigheden. Voor de HR-afdeling is deze gerichte aanpak ook van belang, omdat zij vaak het eerste aanspreekpunt zijn en verantwoordelijk voor het informeren over pensioenkeuzes. Informatie die aansluit bij de unieke life-events en levensfase van werknemers blijkt effectiever en beklijft beter. 

Door tijdige, heldere en op maat gemaakte informatie te verstrekken rondom deze cruciale momenten, ondersteunt u werknemers in het maken van goed geïnformeerde pensioenbeslissingen. Bij communicatie ingeval er sprake is van een langdurig zieke werknemer of als zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid dreigt, informeren wij de werknemer niet alleen over de mogelijke gevolgen voor het pensioeninkomen, we wijzen hem ook op diens rechten en plichten.


Communicatievorm

Mede gezien de gevoelige onderwerpen die aan de orde kunnen komen zoals huwelijk of een (v)echtscheiding, is het een logische keuze hier alleen persoonlijke een-op-een gesprekken met een externe adviseur aan te bieden. Deze individuele benadering stelt werknemers in staat om in een vertrouwelijke setting hun specifieke vragen en zorgen te bespreken. Het gebruik van het rekenpaneel binnen het VLC Werknemersportaal is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit paneel helpt om gepersonaliseerde scenario's en berekeningen te maken, die de werknemer duidelijkheid bieden over de impact van life-events op hun pensioen. Groepspresentaties worden in deze context vermeden, om de privacy en de persoonlijke aard van de gesprekken te waarborgen. 

 

Voordelen van communicatie bij life-events 

Door pensioencommunicatie bij life-events te integreren in uw HR-beleid, toont uw organisatie aan dat u waarde hecht aan de persoonlijke en financiële welzijn van uw werknemers. Met de expertise en ondersteuning van VLC & Partners bent u verzekerd van een doeltreffende, duidelijke en consistente communicatieaanpak die de werknemers op de juiste wijze ondersteunt en uw bedrijf ten goede komt.


Voordelen voor de werkgever:

✔  Versterking van goed werkgeverschap: Actieve ondersteuning bij life-events toont uw betrokkenheid en zorgzaamheid als werkgever.

✔  Verbeterde werknemersbetrokkenheid: Duidelijke communicatie tijdens deze momenten verhoogt het vertrouwen en de loyaliteit van werknemers.

✔  Financieel fitte werknemers zijn loyaler naar hun werkgever, hebben een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.


Voordelen voor de werknemer:

✔  Inzicht: Geeft werknemers inzicht in de impact van een specifiek life-event op hun eigen pensioen.

  Bewustwording en planning: Stimuleert werknemers om proactief hun pensioenplanning te overwegen.

  Financiële zekerheid: Goed geïnformeerde werknemers kunnen betere financiële beslissingen nemen voor hun toekomst.

 

Verschillende communicatiemodules

In het volgende overzicht presenteren wij de diverse communicatiemodules die u kunt opnemen in uw communicatiestrategie. Door op een module te klikken, krijgt u gedetailleerde informatie over de inhoud en de voordelen van elke specifieke module.       
 

Veelgestelde vragen

Waarom pensioencommunicatie bij life events?

Life events kunnen leiden tot andere financiële behoeften en vooruitzichten. Door te communiceren rondom deze momenten wordt de betrokkenheid van de werknemers vergroot en de effectiviteit van de communicatie verhoogd. Het stelt werknemers in staat zich beter voor te bereiden op de toekomst. 

Is het verplicht om werknemers bij life-events te informeren over pensioen?

Een werkgever heeft de (zorg)plicht om werknemers bij in- en uitdiensttreding, als hij de pensioenregeling wijzigt en bij situaties zoals samenwonen, huwelijk en  scheiden ('life events') te informeren over de impact daarvan op de pensioenregeling van de werknemer.

Jeroen de Vries

Wilt u meer weten?
Jeroen de Vries staat voor u klaar.

Met ruim 20 jaar ervaring heb ik al behoorlijk wat veranderingen in de pensioenwereld voorbij zien komen. Deze veranderingen leg ik graag in begrijpelijk taal uit aan werkgevers en/of werknemers zodat zij goed op de hoogte zijn van de impact en keuzemogelijkheden met hun pensioen.