Strategische Pensioenplanning
Strategische Pensioenplanning

Strategische Pensioenplanning

Actieve begeleiding


Waarom Strategische Pensioenplanning

Iedere werknemer heeft zo zijn of haar eigen wensen en doelstellingen als het gaat om pensionering. Waar de ene werknemer het liefst op leeftijd 60 met pensioen wil gaan, wil de andere zo lang mogelijk doorwerken. Ook heeft de persoonlijke situatie impact op deze wensen en doelstellingen. Is de werknemer gehuwd, samenwonend of alleenstaand? Heeft de werknemer extra geld opzijgezet? Zijn er nog studerende kinderen? Hoe lang loopt de hypotheek nog door? Heeft de partner zelf ook pensioen opgebouwd? Zomaar een aantal vragen die impact kunnen hebben op de pensioenwensen van de werknemer. 

Het komt erop neer dat iedere situatie uniek is en een persoonlijke aanpak vergt. Alles is met elkaar verbonden. Als we aan één knop draaien, dan heeft dat impact op andere onderdelen. Alleen door een goede pensioenplanning worden de verschillende wensen op elkaar afgestemd en wordt er gezorgd voor de juiste balans.  

Een werknemer gaat maar één keer met pensioen en de gemaakte keuzes gelden voor de rest van het leven. Anders gezegd; een werknemer heeft één keer de keuze om het inkomen voor de rest van diens leven vast te stellen. Met onze dienstverlening Strategische Pensioenplanning laat u uw werknemers actief door ons begeleiden. Hoe eerder wij werknemers bij de hand nemen, hoe meer voordelen er te behalen zijn. Wij helpen uw werknemers met het in gang zetten van hun pensioen door middel van een passend advies, een marktonderzoek en de feitelijke aankoop van het pensioen bij een geselecteerde pensioenuitvoerder (verzekeraar). Kortom, wij nemen alles uit handen!

Deze unieke dienstverlening biedt grote voordelen voor werknemer én werkgever. In deze tijd niet onbelangrijk! De werknemer wordt goed voorbereid op diens pensioen en de werkgever kan vroegtijdig anticiperen op de door de werknemer gemaakte keuzes. De werkgever kan bijvoorbeeld tijdig een opvolger aantrekken die nog door de aankomende pensionaris kan worden ingewerkt. We zien namelijk vaak dat een werknemer op een tamelijk onverwacht moment stopt met werken en er nog geen opvolger is aangetrokken. Dit kan dus beter en efficiënter.


 

 

Wat is Strategische Pensioenplanning


We starten de begeleiding van de werknemers idealiter rondom de 50-jarige leeftijd van de werknemers met een pensioeninformatiegesprek. Vervolgens begeleiden wij de werknemer tot en met de eerste pensioenuitkering. Allereerst zorgen we ervoor dat de werknemer een goed inzicht heeft in wat hij of zij financieel gezien kan verwachten. Belangrijk is dat de werknemer zich uitspreekt over diens initiële wensen zoals wanneer hij of zij volledig met werken wil stoppen, of diens partner dan ook stopt, etc. We maken daarna een overzichtelijke inkomensplanning. Hieruit is vrij eenvoudig af te lezen of de werknemer in staat is het gewenste scenario te verwezenlijken of welke maatregelen er nog nodig zijn. Dit inzicht geeft de werknemer financiële rust.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van onze dienstverlening op belangrijke momenten in het leven van de werknemer. De exacte momenten worden afgestemd op de feitelijke situatie. 

 

 

 

Het belang van Strategische Pensioenplanning

Een werkgever investeert veel in de pensioenregeling. Gedurende het actieve dienstverband van de werknemer betaalt de werkgever iedere maand premie aan de pensioenuitvoerder voor de pensioenopbouw. Daarbovenop komen nog diverse uitvoeringskosten en kosten voor communicatie. De totale investering kan gemakkelijk oplopen van vele tien- tot enkele honderdduizenden euro's (onder meer afhankelijk van het salaris, de pensioenregeling én de duur van het dienstverband). 

Op de pensioendatum moet de werknemer pensioen aankopen en belangrijke financiële keuzes maken die voor de rest van zijn leven gaan gelden. Juist op dit moment heeft de werknemer behoefte aan begeleiding en advies. Er zijn meerdere keuzemogelijkheden en deze zijn stuk voor stuk complex. Steeds meer werkgevers onderkennen deze behoefte en faciliteren een vorm van begeleiding en advies. In onze adviesgesprekken met werknemers merken we echter dat werknemers steeds vaker wensen hebben die op het moment van pensionering niet meer realiseerbaar zijn, terwijl dit wel mogelijk zou zijn geweest als deze wensen op een eerdere leeftijd bekend waren. Om die reden starten wij het pensioneringstraject al rondom de 50-jarige leeftijd van de werknemer. Er is dan nog voldoende tijd om de financiële middelen zodanig te herstructureren dat de initiële pensioenwens van de werknemer mogelijk worden gemaakt.  

Een belangrijk voordeel voor de werknemer is dat diens wensen realiseerbaar worden gemaakt. We spreken dan van een financieel fitte werknemer. Maar ook voor de werkgever zijn er legio voordelen. Financieel fitte werknemers verzuimen minder en presteren beter en zijn een goed uithangbord de jongere generaties. 
 

Voordelen werkgevers

  • Inzicht in de plannen werknemers
  • Duurzaam inzetbaar houden oudere werknemers
  • Minder verzuim, hogere productie
  • Lagere recruitment kosten omdat u eerder/beter kunt anticiperen op vertrek oudere werknemers


Voordelen werknemers

  • Tijdig inzicht in (on)mogelijkheden rondom pensionering
  • Voldoende tijd om aanvullende maatregelen te nemen
  • Pensioen afgestemd op wensen & persoonlijke omstandigheden
  • Professioneel en toegankelijk financieel advies


Meer informatie

Onze dienstverlening Strategische Pensioenplanning wordt modulair opgebouwd. Dat betekent dat u in samenspraak met onze pensioenconsultant een pakket op maat kunt samenstellen. Wilt u hier meer over weten neem dan snel contact op met Eric Vlietman. De contactgegevens van Eric treft u hieronder aan.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.