Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren


Waarom bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren?

 

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit uw eigen functioneren. Ondanks dat u uw werk goed doet kunnen andere bestuurders ook fouten maken. U bent als gevolg van de collectieve verantwoordelijkheid ook voor hun fouten volledig aansprakelijk. Zelfs nadat u gestopt bent als bestuurder. Ook als u niets fout heeft gedaan, kunt u geconfronteerd worden met een claim van iemand waarmee u zaken doet of kan een toezichthouder een onderzoek instellen.

U kunt in dergelijke situaties privé aansprakelijk worden gesteld en met rechtszaken te maken krijgen. Dit claimrisico omvat ook het privévermogen. Een goede verzekering én persoonlijke hulp van onze adviseurs is dan nodig. 


 

Verzeker het risico van bestuurdersaansprakelijkheid


De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van de bestuurder als deze aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of nalaten bij zijn organisatie. Vaak zal een bestuurder aangesproken worden na een faillissement van zijn organisatie.

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u onder andere verzekerd voor:

  • Schade als gevolg van persoonlijke aansprakelijkheid voor een fout van een bestuurder, commissaris of toezichthouder, al dan niet zelf gemaakt.
  • Schade aan de rechtspersoon in geval van vrijwaring van een verzekerde door de rechtspersoon.
  • Schade geleden als natuurlijk persoon in de functie als Functionaris voor de gegevensbescherming, ofwel compliance officer.
  • Kosten voor psychologische ondersteuning, een public relations-adviseur en crisismanagement
  • Schade ten aanzien van aanspraken in verband met een verweten fout die heeft geleid tot een daadwerkelijke milieuverontreiniging.

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar kosten van schade door een bestuurders fout kunnen hoog oplopen, en kunnen impact hebben op de privé situatie van de bestuurder. Vaak zal een bestuurder aangesproken worden na een faillissement van zijn organisatie. Maar ook als het goed loopt kunnen bestuurders worden aangesproken.
 

Waarom een bestuurdersaanspakelijkheidsverzekering?

Ondernemers nemen beslissingen op vele momenten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het aangaan van een risicovolle investering of het stoppen met activiteiten. Als een aandeelhouder, bank of een andere derde partij hier meent schade van te ondervinden kan dat op het privévermogen van de bestuurder worden verhaald. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen.
 

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.