Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren

Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren?

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit uw eigen functioneren. Ondanks dat u uw werk goed doet kunnen andere bestuurders ook fouten maken. U bent als gevolg van de collectieve verantwoordelijkheid ook voor hun fouten volledig aansprakelijk. Zelfs nadat u gestopt bent als bestuurder. Ook als u niets fout heeft gedaan, kunt u geconfronteerd worden met een claim van iemand waarmee u zaken doet of kan een toezichthouder een onderzoek instellen.

U kunt in dergelijke situaties privé aansprakelijk worden gesteld en met rechtszaken te maken krijgen. Dit claimrisico omvat ook het privévermogen. Een goede verzekering én persoonlijke hulp van onze adviseurs is dan nodig. 

Verzeker het risico van bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van de bestuurder als deze aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of nalaten bij zijn organisatie. Vaak zal een bestuurder aangesproken worden na een faillissement van zijn organisatie.

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u onder andere verzekerd voor:

  • Schade als gevolg van persoonlijke aansprakelijkheid voor een fout van een bestuurder, commissaris of toezichthouder, al dan niet zelf gemaakt.
  • Schade aan de rechtspersoon in geval van vrijwaring van een verzekerde door de rechtspersoon.
  • Schade geleden als natuurlijk persoon in de functie als Functionaris voor de gegevensbescherming, ofwel compliance officer.
  • Kosten voor psychologische ondersteuning, een public relations-adviseur en crisismanagement
  • Schade ten aanzien van aanspraken in verband met een verweten fout die heeft geleid tot een daadwerkelijke milieuverontreiniging.

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Jan Middelburg

Jan Middelburg

Business professionals