Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

M-ORV, speciaal voor business professionals
Bereken de premie

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. De begunstigde nabestaande kan zelf kiezen waar hij of zij dit geld voor gebruikt. 

De M-ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.

  • De M-ORV is een overlijdensrisicoverzekering met een eenmalige uitkering (maximaal €400.000,-) bij overlijden, op basis van een leeftijdsafhankelijke premie.
  • Bij collectiviteiten zijn ook oplossingen zonder medische waarborgen mogelijk.

 

De voordelen van de M-ORV

Hoge verzekerde bedragen mogelijk 
 Maximale eindleeftijd 70 jaar 
 Geen vaste looptijd 
 Optieclausule (eens in de 3 jaar verzekerde som verhogen met max. 15% zonder medische keuring) 
 Ruime mogelijkheden voor invullen van polisredactie

 

Aandachtpunten bij het afsluiten

1. De hoogte van het verzekerde bedrag  

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag voor een compagnonsverzekering is belangrijk. Dit bedrag dient periodiek bekeken te worden zodat de uitkering bij overlijden toereikend is om de erfgenamen uit te kopen. De waarde van uw bedrijf kan namelijk behoorlijk veranderen. Een vaste formule kan onenigheid of onduidelijkheid voorkomen.   
 

2. Flexibiliteit van de polis  

Om tussentijds het verzekerde bedrag aan te passen aan de actuele waarde van de organisatie is flexibiliteit van de verzekering essentieel. Is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig de compagnonsverzekering aan te passen naar een nieuwe waarde zonder medische waarborgen?   
 

3. Polisredactie  

Het onjuist opstellen van de rollen op het aanvraagformulier van de overlijdensrisicoverzekering kan belastinggevolgen hebben. Een juiste polisredactie is dus noodzakelijk. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunt u voorkomen dat er successierecht over de uitkering betaald moet worden.   
 

 

Bereken de premie

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Hester van Aller

Hester van Aller

Business professionals