Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

M-ORV, speciaal voor business professionals


Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. De begunstigde nabestaande kan zelf kiezen waar hij of zij dit geld voor gebruikt. 

Een overlijdensrisicoverzekering kan ook collectief gesloten worden. Een collectieve ORV kan voor verschillende doeleinden worden ingericht: als compagnonsdekking, als keymandekking of als een voorziening voor de nabestaanden van de partner.

Wanneer is een collectieve ORV geschikt voor u en uw partners?

  • U wilt ervoor zorgdragen dat er voor alle partners een bepaalde dekking bij overlijden geregeld is. 
  • U wilt geen zorgen hebben over de medische acceptatie zoals een individuele keuring of uitsluitingen 

     

Kenmerken van de M-ORV

Speciaal voor partners binnen de advocatuur, accountancy , architectuur of het notariaat is de M-ORV passend. De M-ORV is een overlijdensrisicoverzekering met een eenmalige uitkering (maximaal €4.000.000,-) bij overlijden, op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. 

Kenmerken zijn een scherpe premiestelling en een snel acceptatietraject. De M-ORV kan collectief gesloten worden vanaf tien partners. Wanneer er wordt gekozen voor een verplichte collectieve dekking is er doorgaans geen keuring meer benodigd voor de acceptatie. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal partners, en de hoogte van het verzekerde bedrag. De uiterste eindleeftijd is 70 jaar.

Hoge verzekerde bedragen mogelijk  
 Maximale eindleeftijd 70 jaar  
 Geen vaste looptijd  
 Ruime mogelijkheden voor invullen van polisredactie

 

Bereken premie

Overlijdensrisicoverzekering voor Business Professionals

 

De compagnonsverzekering

Wanneer er afspraken zijn gemaakt over het terugkopen van de aandelen op het moment dat één van de compagnons overlijdt, kan dit risico worden afgedekt met een collectieve ORV. Deze verzekering keert dan bij overlijden van één van de compagnons een bedrag uit aan het bedrijf of aan de overblijvende compagnons, zodat ze de aandelen van de nabestaanden van de overleden partner terug kunnen kopen. 

Een compagnonsverzekering is een uitstekende oplossing om de continuïteit van een bedrijf te waarborgen bij het onverhoopt overlijden van één van de compagnons. Deze kan zowel op naam van de compagnons, als de onderneming worden afgesloten.

 

Keymanverzekering

De collectieve ORV kan ook worden gebruikt als voorziening voor het kantoor, om bij overlijden van één van de partners bijvoorbeeld een vervanger in te kunnen huren. Of om (een deel van) de goodwill op te vangen die wegvalt bij het overlijden van één van de partners. De uitkering komt in dit geval toe aan het kantoor.

 

Nabestaandenvoorziening

Het overlijden van een partner heeft voor de nabestaanden vaak vergaande financiële consequenties. Om deze consequenties (deels) op te vangen kan er een collectieve ORV worden afgesloten. De nabestaanden ontvangen dan na het overlijden van de verzekerde partner een bedrag om een deel van de hypotheek af te kunnen lossen of ter compensatie van het wegvallen van inkomen.

 

Aandachtpunten bij het afsluiten van een ORV


1. De hoogte van het verzekerde bedrag  

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag voor een overlijdensrisicoverzekering is belangrijk. Dit bedrag dient periodiek bekeken te worden zodat de uitkering bij overlijden toereikend is om de erfgenamen uit te kopen. De waarde van uw bedrijf kan namelijk behoorlijk veranderen. Een vaste formule kan onenigheid of onduidelijkheid voorkomen.   
 

2. Flexibiliteit van de polis  

Om tussentijds het verzekerde bedrag aan te passen aan de actuele waarde van de organisatie is flexibiliteit van de verzekering essentieel. Is het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig de verzekering aan te passen naar een nieuwe waarde zonder medische waarborgen?   
 

3. Polisredactie  

Het onjuist opstellen van de rollen op het aanvraagformulier van de overlijdensrisicoverzekering kan belastinggevolgen hebben. Een juiste polisredactie is dus noodzakelijk. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunt u voorkomen dat er successierecht over de uitkering betaald moet worden.   
 

Bereken uw premie


Veelgestelde vragen

Waarom een ORV voor ondernemers?

Een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers keert bij overlijden een bedrag uit aan de partner, compagnon of onderneming. Dit bedrag is vooraf bepaald en staat vast. De uitkering van deze verzekering kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een zakelijke lening af te lossen. Maar ook om het voortbestaan van het bedrijf te beschermen, een keyman te vervangen of een hypotheekschuld terug te betalen. 

Wat is een keyman verzekering?

Een keyman verzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Binnen een bedrijf zijn sommige mensen onvervangbaar door bijvoorbeeld zeer specialistische kennis of jarenlange ervaring. Zij zijn sleutelfiguren (keymen) binnen uw bedrijf. Als deze keyman wegvallen door een overlijden brengt dit hoge kosten met zich mee. Denk aan kosten van een vervanger, het inhuren van een interim-manager of opleiden van andere medewerkers. U kunt dit verzekeren door een ‘keymanverzekering’ af te sluiten. 
 

Wat is een compagnonsverzekering?

Een compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering. Wanneer er afspraken zijn gemaakt over het terugkopen van de aandelen op het moment dat één van de compagnons overlijdt, kan dit risico worden afgedekt met een (collectieve) overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert dan bij overlijden van één van de compagnons een bedrag uit aan het bedrijf of aan de overblijvende compagnons, zodat ze de aandelen van de nabestaanden van de overleden partner terug kunnen kopen.

Wat kost een ORV voor ondernemers?

Voor de verzekering betaalt u jaarlijks een premie. De hoogte van deze premie wordt bepaald op basis van de volgende gegevens: de leeftijd van de verzekerde partners of zij al dan niet roken en de hoogte van het verzekerd bedrag. Speciaal voor business professionals zoals advocaten, accountants, notarissen en architecten is de M- ORV ontwikkeld. Bereken zelf de premie online.

Wat is polisredactie?

Bij een overlijdensrisicoverzekering staan er verschillende rollen op de polis. Wie de verzekeringnemer is, wie de verzekerde en wie de begunstigde is. Dit kunnen verschillende personen zijn. De verdeling van deze rollen wordt ook wel de 'polisredactie' genoemd. Om nadelige fiscale verrassingen te voorkomen is het belangrijk dat de verzekering op de juiste wijze wordt ingericht.