Zelfstandigen

Risico's en verzekeringen voor advocaten
Zelfstandigen
Verzekeringen voor zelfstandigen (ZZP)
Verzekeringen voor zelfstandigen (ZZP)

Verzekeringen voor zelfstandigen (ZZP)

Zelfstandige business professionals (ZZP)


Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen / zpp'ers?


Er zijn veel redenen voor zelfstandigen om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de snelle toename van aansprakelijkstellingen en juridische procedures hebben u als zelfstandige steeds kwetsbaarder gemaakt bij het uitoefenen van uw beroep of zakelijke activiteit.

Welke diensten u ook verleent, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VLC & Partners business professionals biedt u een volledige dekking en beschermt u tegen aansprakelijkheidsclaims en hoge juridische kosten. Bovendien wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door opdrachtgevers steeds vaker als een kwaliteitskenmerk gezien of stelt de opdrachtgever het hebben van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering als vereiste. Het kan u daarom bij het verkrijgen van een opdracht een belangrijk voordeel ten opzichte van uw concurrenten opleveren!

In samenwerking met de belangrijkste partijen in de markt hebben we speciaal voor u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld die snel en eenvoudig af te sluiten is.

De belangrijkste voordelen van een zzp verzekering:

  • uitgebreide en ruime omschrijving van de verzekerde activiteiten
  • geen verplichting om leveringsvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren
  • zeer scherpe premiestelling zonder naverrekening
  • sluimerdekking (lagere premie gedurende periode waarin u geen opdrachten heeft)
  • naadloze aansluiting op eventuele eerdere verzekering(en)
  • snelle en eenvoudige acceptatieprocedure

 

Bereken uw premie online en sluit uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering direct af.       

Sluit direct af    


 

Onze andere verzekeringen voor zelfstandigen

 

 

Arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als ZZP- er bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.      

Lees meer

 

Overlijdensrisico voor zelfstandigen

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

 

Lees meer

 

Bedrijfsaansprakelijkheid voor zelfstandigen

Vaak vergeten, maar voor zelfstandigen net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als ZZP-er samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen. 

Lees meer

 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor zelfstandigen

Indien u voor een opdrachtgever als bestuurder of daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionaris van een rechtspersoon optreedt, dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen!

Als onderdeel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bieden we u de mogelijkheid om ook uw bestuurdersaansprakelijkheidsrisico uit hoofde van een bestuurlijke rol bij een externe rechtspersoon mee te verzekeren!  

Lees meer

Neem contact met ons op

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   
 

businessprofessionals@vlc-partners.nl