Detacheringsbureaus

Risico's en verzekeringen voor advocaten
Detacheringsbureaus
Verzekeringen voor detacheringsbureaus
Verzekeringen voor detacheringsbureaus

Verzekeringen voor detacheringsbureaus

Detacheringsbureaus


Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor detacheringsbureaus?

Er zijn veel redenen voor detacheringsbureaus om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben. Medewerkers die bij u in dienst zijn, werken tegen een vergoeding tijdelijk bij andere organisaties. Door te detacheren kunt u perfect voorzien in de behoefte aan tijdelijke extra capaciteit bij uw opdrachtgevers. U staat hiermee echter wel bloot aan flinke risico’s. Deze brengen wij graag voor u in kaart.

Neem uw aansprakelijkheidsrisico’s. Die zijn aanzienlijk, ook wanneer uw medewerker volledig onder toezicht van uw opdrachtgever werkt. Uw aansprakelijkheidsrisico geldt zowel voor de schade die door uw medewerkers wordt veroorzaakt, als voor de schade die zij zelf lijden. De mate waarin u uw aansprakelijkheid naar uw opdrachtgever kunt verleggen, komt steeds verder onder druk te staan!

Detacheert u daarnaast ook ZZP-ers of andere derden, dan krijgt u ook te maken met de zogenaamde hulppersonenaansprakelijkheid. Het is daarom van belang dat u over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt.

Bij VLC & Partners beschermen we u graag tegen alle risico’s waarmee uw detacheringsbureau te maken krijgt. Wij geven u een optimale bescherming tegen aansprakelijkheid en bieden u de zekerheid van continuïteit zonder zorgen over grote en onverwachte risico’s.


Soorten verzekeringen voor detacheringsbureaus

 

Arbeidsongeschiktheid voor detacheringsbureaus

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als professional bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.  
 

Premie berekenen AOV  
 

Overlijdensrisico voor detacheringsbureaus

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.  

De ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.  
 

Premie berekenen ORV


Bedrijfsaansprakelijkheid voor detacheringsbureaus

Vaak vergeten, maar voor detacheringsbureaus net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als detacheerder samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.  
 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor detacheringsbureaus

Bent u naast detacheerder ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.