Ingenieurs

Risico's en verzekeringen voor advocaten
Ingenieurs
Verzekeringen voor ingenieurs
Verzekeringen voor ingenieurs

Risico's en verzekeringen voor ingenieurs

ingenieurs


Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?


Er zijn veel redenen voor ingenieurs om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben. Het is zeker niet ondenkbaar voor u: zaak- of letselschade die ontstaat als gevolg van een ontwerp- of constructiefout. Of vermogensschade, bijvoorbeeld omdat een installatie of een gebouw niet bruikbaar is voor het omschreven doel.

Ook voor u als ingenieur geldt dat de mate waarin u uw aansprakelijkheid kunt beperken onder druk staat: De DNR voorwaarden (of haar voorgangers SR of RVOI) worden steeds vaker niet zomaar klakkeloos aanvaard. Bovendien kunt u er ten opzichte van derden ook geen beroep op doen.

Het is daarom van belang dat u over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt. We helpen u zich te beschermen tegen alle risico’s dat uw beroep met zich brengt. Wij geven u een optimale bescherming tegen aansprakelijkheid en bieden u de zekerheid van continuïteit zonder zorgen over grote en onverwachte risico’s.


Soorten verzekeringen voor ingenieurs


Arbeidsongeschiktheid voor ingenieurs

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als ingenieur bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.


Premie berekenen AOV


Overlijdensrisico voor ingenieurs

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

De ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.


Premie berekenen ORV  
  
 

Bedrijfsaansprakelijkheid voor ingenieurs

Vaak vergeten, maar voor ingenieurs net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt. 

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als ingenieursbureau samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.  
  
 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor ingenieurs

Bent u naast ingenieur ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

 

Cyberrisico en datalek 

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als ingenieurs leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. In de hele Europese Unie (EU) is dezelfde privacywetgeving van kracht.  
• een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten; 
• meer verantwoordelijkheden voor u als accountantsorganisatie; 
• stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.


Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct: 
• het datalek identificeren en dichten; 
• vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt; 
• systemen herstellen en gegevens reconstrueren; 
• de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
Vervolgens kunt u te maken krijgen met: 
• een onderzoek door de AP; 
• boetes; 
• inkomstenderving; 
• afpersing; 
• aansprakelijkheidsclaims 
De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. Voor u als ingenieur is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Nienke de Winter

Wilt u meer weten?
Nienke de Winter staat voor u klaar.

Wij kennen alle uitdagingen waar de business professionals voor staan en kunnen ze door ons grote marktaandeel inzichten verschaffen in overwegingen en besluiten van hun peers. Hierdoor zijn we naast adviseur ook een volwaardig sparringpartner.   

Erik Stoffels

Maak kennis met Erik

Onze doelgroep kenmerkt zich door een sterke regulering van onder andere de verzekeringen. Wij kennen deze richtlijnen goed en kunnen daardoor garanderen dat dekkingen voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

Jan Middelburg

Wilt u meer weten?
Jan Middelburg staat voor u klaar.

Aansprakelijkheid is de hoeksteen van de verzekeringsportefeuille voor onze klanten. Wij geven bij voorkeur echter een compleet advies. Ons team is divers en bestaat uit verzekeringsspecialisten en consultants. We werken daarnaast nauw samen met andere afdelingen.