Fusie- en overnameadviseurs
Fusie- en overnameadviseurs
Fusie- en overnameadviseurs

Verzekeringen voor fusie- en overnameadviseurs

Fusie- en overnameadviseurs
Vraag een offerte aan

Er zijn veel redenen voor fusie- en overname adviseurs om de beroepsaansprakelijkheid goed op orde te hebben.


Als adviseur in fusies en overnames bent u gespecialiseerd in de aankoop- en verkoopbegeleiding van ondernemingen. Voor uw opdrachtgevers verricht u de diligence onderzoeken en waardebepalingen. Daarnaast speelt u ook vaak een rol bij overnamefinancieringen.

In uw functie draagt u een grote verantwoordelijkheid en u doet er dus alles aan om fusie- of overnametrajecten 100% zorgvuldig te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat een koper of verkoper zich na de afronding van een transactie door u benadeeld voelt. Het is onze ervaring dat zelfs kleine fouten in een fusie- of overnametraject tot grote financiële schade kunnen leiden!

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle beroepsaansprakelijkheidsrisico’s die met uw complexe beroep samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u zich optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen!

Arbeidsongeschiktheid voor fusie- en overnameadviseurs

Heeft u iets geregeld als uw inkomsten gedeeltelijk of volledig wegvallen? Als fusie- en overnameadviseur bent u hier liever niet mee bezig: tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raken. Maar toch is het slim om bij dit risico stil te staan. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt.


Premie berekenen AOV 


Overlijdensrisico voor fusie- en overnameadviseurs

Met de overlijdensrisicoverzekering (ORV) kunt u uw nabestaanden financieel verzorgd achterlaten. Mocht u onverhoopt overlijden dan ontvangen zij in de meeste gevallen een netto uitkering van de verzekeraar. Een collectieve ORV is een prima uitkomst in een pensioenplan ter afdekking van het nabestaandenpensioen.

De ORV kan ook collectief gesloten worden vanaf vijf partners en de uitkering komt ten gunste aan nabestaande(n) of een vennootschap. Daarnaast is het mogelijk om de ORV in de vorm van een compagnonsverzekering of keymanpolis te sluiten.


Premie berekenen ORV 
 

Bedrijfsaansprakelijkheid voor fusie- en overnameadviseurs

Vaak vergeten, maar voor adviseurs net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt. 

Wij zijn volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als adviseursorganisatie samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen. 
 

Bestuurdersaansprakelijkheid voor fusie- en overnameadviseurs

Bent u naast adviseur in fusies en overnames ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe! 
 

Cyberrisico

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als organisatie leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. In de hele Europese Unie (EU) is dezelfde privacywetgeving van kracht.  
• een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten; 
• meer verantwoordelijkheden voor u als accountantsorganisatie; 
• stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.


Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct: 
• het datalek identificeren en dichten; 
• vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt; 
• systemen herstellen en gegevens reconstrueren; 
• de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
Vervolgens kunt u te maken krijgen met: 
• een onderzoek door de AP; 
• boetes; 
• inkomstenderving; 
• afpersing; 
• aansprakelijkheidsclaims 
De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. Voor u als fusie- en overnameadviseur is de verzekering dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

 

Downloads 
 

Meer informatie

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Jan Middelburg

Jan Middelburg

Business professionals