Direct het VLC Werknemersportaal aanvragen

Direct het VLC Werknemersportaal aanvragen

Ja!  ik wil graag gebruik maken van het VLC-werknemersportaal. 

Als u onderstaand uw gegevens invult en vervolgens het formulier verzendt, ontvangt u een bevestiging in uw e-mailbox. Binnen twee weken na ontvangst van uw aanmelding hebben wij uw bedrijfsaccount aangemaakt. De pensioen- en andere regelingen worden vervolgens ingevoerd zodat uw werknemers 24/7 inzicht hebben in de door u (via onze bemiddeling) verzekerde arbeidsvoorwaarden.

 

Kosten voor het VLC-werknemersportaal
Voor het aanmaken, inrichten en onderhouden van uw bedrijfsaccount betaalt u in 2023: 

Aantal werknemersBedrag per jaarToelichting
1 - 10€ 343,- 
11 - 25€ 572,-Inclusief 1 interactieve online-bijeenkomst per 3 jaar
26 - 100€ 897,-Inclusief 1 interactieve online-bijeenkomst per jaar of 1 bijeenkomst op locatie per 3 jaar
101 - 250€ 1.521,-
> 251€ 2.286,-

nvullende communicatiemodules worden direct na afronding van de werkzaamheden gefactureerd. Vraag uw adviseur naar de actuele tarieven.

NB. Onze tarieven indexeren we jaarlijks op 1 januari. Hierbij geldt het CPI-indexcijfer over de maand oktober als maatstaf voor de jaarlijkse indexatie.