Risicomanagement & bedrijfscontinuïteit
Risicomanagement & bedrijfscontinuïteit

Risicomanagement & bedrijfscontinuïteit

Inzichtelijk maken van uw risico’s

De voordelen op een rij

Draaiboeken hoe om te gaan met een calamiteit

Implementatie- en strategisch plan zorgen voor actuele draaiboeken

Uw bedrijfsvoering weer snel op de rit na een calamiteit

Goed voorbereid op de risico’s die uw bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen

Na een calamiteit wilt u dat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Integraal risicomanagement staat voor een systematische en regelmatige risico-onderzoeksmethode met een concrete aanpak van verkennen, voorkomen en, waar nodig, het verzekeren van risico’s om bedrijfsdoelstellingen te realiseren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Uw adviseur helpt u met het inzichtelijk maken van uw risico’s en het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.

 

Integraal risicomanagement door co-creatie

Wij brengen graag uw risicoprofiel en risicobereidheid in kaart. Hierdoor kan er een strategie worden bepaald voor de korte en middellange termijn. Samen komen wij met u tot het (her)opzetten van een integraal risicomanagementbeleid, waarbij een belangrijk aspect het grondig inventariseren en analyseren van de risico’s is. Om het risicomanagement binnen uw bedrijf te optimaliseren en de bedrijfscontinuïteit te borgen, is co-creatie belangrijk. Welke ideeën hebben uw werknemers om bepaalde risico’s te voorkomen of te beperken? Hoe meer mensen gestimuleerd worden om met praktijkvoorbeelden en tips te komen, hoe beter de risico’s beheerst kunnen worden. De uitkomsten gebruiken wij voor het bepalen, opzetten en aanpassen van het huidige risicomanagementbeleid (inclusief verzekeringsbeleid). Daarnaast helpen de uitkomsten u bij het bepalen van kritische processen binnen de bedrijfsvoering om het bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen.

In het bedrijfscontinuïteitsplan staat beschreven hoe u zich voorbereidt op en kunt omgaan met een calamiteit. Alleen met een bedrijfscontinuïteitsplan dat aansluit op uw actuele bedrijfsvoering, kunt u in geval van calamiteiten de juiste maatregelen treffen om uw bedrijfscontinuïteit effectief te beschermen.