Collectief pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Collectief pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Pensioenregeling voor uw werknemers

De voordelen op een rij

Begeleiding aan HR en OR

Complexe materie vertaald naar heldere taal

Sterke onderhandelingskracht richting pensioenuitvoerders

Collectief pensioen voor uw werknemers

Een collectief pensioen is een door de werkgever getroffen pensioenregeling waarbij alle (groepen) werknemers gezamenlijk hun pensioen opbouwen. Het is niet wettelijk verplicht om uw werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat.

Een goede collectieve pensioenregeling past bij de strategische doelstellingen van uw bedrijf en ondersteunt uw bedrijf bij het werven en behouden van werknemers. Want wilt u een soortgelijke regeling als uw belangrijkste concurrenten of wilt u juist een betere pensioenregeling waardoor u een aantrekkelijkere werkgever wordt? En weet u al waar uw werknemers behoefte aan hebben? Pensioen wordt, na het salaris, gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Het samenstellen van een collectief pensioen voor uw werknemers is maatwerk. Een goede collectieve pensioenregeling is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen in de pensioenmarkt, actuele wet- en regelgeving, uw huidige bedrijfssituatie, uw wensen en die van uw werknemers.

Pensioenstelsel in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende –individuele- pensioenvoorzieningen in privé. De 1e pijler, de AOW, wordt automatisch opgebouwd door iedereen die in Nederland woont of werkt. Daarnaast is er de pensioenopbouw in de 2e pijler. Zo’n 90% van alle werkgevers heeft een pensioenregeling waardoor hun werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering ontvangen. In de 3e pijler kunnen werknemers zelf zorgen voor een aanvulling, door middel van een privé-pensioenregeling of ander zelf opgebouwd vermogen. Een collectief pensioen, de pensioenregeling voor de werknemer, is een gunstige manier om de werknemers en/of hun nabestaanden te voorzien van inkomen na pensioendatum, na onverhoopt overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid.Een betaalbare pensioenregeling

Pensioen is niet alleen een belangrijke maar ook een dure arbeidsvoorwaarde. Door de aanhoudend lage rentestand en de toename van de levensverwachting zijn salaris/diensttijdregelingen te duur geworden. Dit is één van de redenen waarom na invoering van het pensioenakkoord uitsluitend nog een beschikbare premieregeling met een gelijkblijvende premie toegezegd mag worden. Daar waar nog oude pensioenregelingen lopen, moeten deze onder het nieuwe pensioenstelsel worden omgezet. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van uw opties, bij het maken van uw keuze(s) én bij de inkoop van de door u geselecteerde nieuwe regeling. Wij kijken daarbij niet alleen naar de kosten, maar ook naar de performance en de service van de pensioenuitvoerder.
 

Pensioencommunicatie

Pensioen is een grote investering voor zowel werkgever als werknemer. Als werkgever wilt u dan ook graag dat uw werknemers de pensioenregeling en op waarde weet in te schatten. Goede communicatie is hierbij heel belangrijk. Wilt u meer weten over pensioencommunicatie of wilt u weten hoe u pensioencommunicatie kunt gebruiken om werknemers aan u te binden? 
 

Ga naar pensioencommunicatie


Beheer

Goed pensioenbeheer is belangrijk voor nu, maar zeker ook voor later. Wijzigingen moeten binnen een bepaalde termijn aan de uitvoerder worden doorgegeven anders loopt u het risico dat er geen dekking bestaat. Een werknemer (of nabestaande) krijgt dan pensioen te kort. Of er volgt een naheffing. De wijzigingen moeten ook correct worden doorgegeven, Foutieve gegevens kunnen leiden tot een te hoge of te lage premie. Afhankelijk van uw wensen en uw bedrijfssituatie kunt u ervoor kiezen om het beheer van de pensioenregeling uit te besteden. U kunt er ook voor kiezen om het beheer zelf uit te voeren. Wij kunnen u dan weer helpen met opleiding en controle.  

 

Consultancy-diensten

Als partner voor HR, pensioen en verzuim ondersteunen wij u graag, onder meer door uw kennis te verhogen en u werk uit handen te nemen. Maar onze consultants staan ook voor u klaar voor grote eenmalige opdrachten, bijvoorbeeld bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden ten tijde van een fusie of overname. En als u dat wenst begeleiden wij u ook bij de besprekingen met de ondernemingsraad en of de vakbonden.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een collectief pensioen?

Een collectief pensioen is een door de werkgever getroffen pensioenregeling waarbij alle (groepen) werknemers gezamenlijk hun pensioen opbouwen. 

Waarom een collectieve pensioenregeling?

Een collectieve pensioenregeling is voordeliger dan voor iedere werknemer een individuele regeling. Daarnaast is het -administratieve- beheer gemakkelijker te regelen. 

Waarom een pensioenregeling?

In het kader van goedwerkgeverschap en om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken is het raadzaam een pensioenregeling aan te bieden. Met een pensioenregeling verzorgt u namelijk een aanvullende inkomensvoorziening op de pensioendatum, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Zonder een pensioenregeling zijn werknemers aangewezen op het socialezekerheidsstelsel (AOW, Anw & WIA) en op privé voorzieningen. Wilt u meer weten over het opzetten van een pensioenregeling? Kijk dan op onze website of download onze e-paper

Neem contact op met onze pensioen adviseurs

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.