Collectieve zorgverzekering
Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering

Een gezonde organisatie en goed werkgeverschap

De voordelen op een rij

Goede (aanvullende) verzekering(en)

Grip op uw verzuim

Korting voor uw werknemers

Krijg grip op uw ziekteverzuim

 

De collectieve zorgverzekering bedrijven wordt een steeds belangrijker onderdeel van het verzuimbeleid. Door te investeren in preventie en een gezond werkklimaat bevordert u de gezondheid van uw werknemers en voorkomt u ziekteverzuim. Een collectieve zorgverzekeraar heeft hetzelfde belang, namelijk ziekteverzuim voorkomen. Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen.

 

Passende zorgverzekering

Het gemiddelde ziekteverzuim neemt toe als gevolg van vergrijzing, de verhoogde pensioenleeftijd en een toename van werkstress en burn-out. In de basisverzekering zit onvoldoende arbeidsgerelateerde zorg, zoals psychologische zorg en fysiotherapie, terwijl dit belangrijke oorzaken van het ziekteverzuim zijn.

Wij helpen u bij het selecteren van een passende collectieve zorgverzekering. Wij zoeken daarbij de aansluiting van het zorgaanbod van de verzekeraar(s) met het soort verzuim binnen uw bedrijf. Onze adviseur bepaalt samen met u welke preventieprogramma’s en onderdelen van de zorgverzekering er voor u toe doen. Ziekteverzuim kunt u niet volledig voorkomen, maar met een slimme aanpak kunt u uw verzuim wel verlagen

Korting voor uw medewerkers
Uw werknemer betaalt -doorgaans- minder voor de collectieve zorgverzekering dan bij een individuele zorgverzekering. Op dit moment mag er maximaal nog 5% korting op de premie voor de basisverzekering worden gegeven. Deze korting vervalt per 1 januari 2023. Op de aanvullende verzekeringen blijft de korting echter bestaan en gelden geen wettelijk maxima. Gangbaar hierbij zijn kortingspercentage's van 10% tot 15%. Als u daarnaast bereid bent om bij deelname een werkgeversbijdrage te geven, profiteren uw werknemers van een flinke korting op de premie. Bijkomend voordeel is dat dit laatste ook een positief effect heeft op de tevredenheid van uw medewerkers.

Collectieve zorgverzekering is bewezen effectief
In 2021 is ca. 61,6% van de Nederlanders verzekerd in een collectieve zorgverzekering, waarvan het overgrote deel gebruik maakt van het aanbod via de werkgever. In het verleden zijn collectieve zorgverzekeringen vooral gesloten voor het premievoordeel. Tegenwoordig is de toegevoegde waarde op het gebied van het voorkomen van ziekteverzuim in toenemende mate een belangrijk selectiecriterium. Het is verstandig na te gaan of de bestaande verzekering nog past bij uw wensen. Als u op dit moment nog geen collectieve zorgverzekering aanbiedt aan uw medewerkers, is dit een prima moment om hierop actie te nemen.De collectieve zorgverzekering bij VLC & Partners


Hoe zorgt u ervoor dat u de zorgverzekeraar kiest die bij uw onderneming past én voor uw medewerkers en hun partners interessant is? Hoe regelt u interventies, preventie- en gezondheidsprogramma’s en andere diensten die aansluiten bij de behoefte van uw werknemers? Hoe informeert u uw werknemers en tot slot, hoe zorgt u voor een hoge deelnamegraad?

Transparant advies
Wij adviseren u graag over een passende zorgverzekering, een veiligere en gezondere werkomgeving en de vitaliteit van uw werknemers. Jaarlijks vergelijken wij de belangrijkste zorgverzekeraars. Dit doen wij niet zoals veel vergelijkingssites alleen op basis van de bruto premies (zonder collectiviteitskorting), maar wij kijken naar de netto premies (inclusief collectiviteitskorting) en de meest gekozen aanvullende pakketten.

 

Communicatie naar uw werknemers

Als u de collectieve zorgverzekering via VLC & Partners regelt, helpen wij u met de communicatie naar de werknemers. Op een speciale werkgeverspagina treft u algemene informatie aan over uw zorgverzekering(en) en kunt u communicatiemiddelen downloaden. Denk hierbij aan een flyer, poster en standaard e-mails. Verder is er een speciale website voor uw werknemers met specifieke informatie over de door u geselecteerde zorgverzekering(en). Het communicatiemateriaal en de werknemerspagina zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar en kunnen worden voorzien van uw bedrijfslogo. Nieuwsgierig? Bekijk dan snel de demo op onze-collectiviteit.nl

Veelgestelde vragen 
 

Wat is een collectieve zorgverzekering voor een werkgever?

Een collectieve zorgverzekering is een door de werkgever afgesloten zorgverzekering voor de werknemers. Uitsluitend de werknemers en hun gezinsleden kunnen deze verzekering afsluiten. Hiermee kan een werkgever meer grip krijgen op het ziekteverzuim binnen het bedrijf. Samen met de zorgverzekeraar worden preventiemaatregelen en de geboden zorg afgestemd op het meest voorkomende ziekteverzuim bij de werkgever.

Wat is werkgeluk

Werkgeluk laat zich moeilijk definiëren. Het is namelijk voor iedere medewerker anders. Werkgeluk is een vaak combinatie van geluk en plezier die de medewerker in zijn/haar werk ervaart. Werkgeluk is actueel, het wordt gezien als een belangrijke factor om medewerkers aan jouw onderneming te binden en om hen optimaal te laten presteren

Wat is het voordeel van een collectieve zorgverzekering voor werkgevers?

Een collectieve zorgverzekering biedt zeker voordelen aan werkgevers. Doordat een groep werknemers de collectieve zorgverzekering afneemt kunnen de preventiemaatregelen en de geboden zorg namelijk worden afgestemd op het meest voorkomende ziekteverzuim bij de werkgever. Ook kan de verzekeraar korting geven op de premie of extra zorg verlenen, bijvoorbeeld extra behandelingen bieden. De verzuimadviseurs van VLC & Partners adviseren werkgevers altijd een gezond werkklimaat te creëren zodat het ziekteverzuim afneemt. Meer weten? Lees de e-paper

Hoe verhoog ik het werkgeluk van de medewerkers?

Het belangrijkste is om medewerkers bewust te maken van welke rol werkgeluk inneemt. Benoem waarom je investeert in het werkgeluk en laat ook zien waarin je specifiek investeert. Je krijgt er gemotiveerde medewerkers met een professionele instelling voor terug. De voordelen voor de werkgever? Minder verzuim, betere resultaten en een betere  binding met je medewerkers. 

Welke collectieve zorgverzekering moet ik als werkgever kiezen?

Dat ligt aan uw wensen als werkgever. Iedere werkgever heeft andere wensen en behoeftes bij een collectieve zorgverzekering. Daarom is het belangrijk om eerst samen met een adviseur de achterliggende behoeftes te achterhalen. En daarna te kijken welke collectieve zorgverzekering het beste aansluit. Maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak met de VLC & Partners Zorg en Verzuimadviseurs.

Heb ik recht op collectiviteitskorting

Als er sprake is van een groep werknemers kan een verzekeraar korting bieden. De maximale korting bedraagt 5% van de premie en geldt tot uiterlijk 1 januari 2023. Daarna vervalt de korting op de basisverzekering maar voor de aanvullende verzekering(en) blijft korting toegestaan. Voor aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen gelden geen -wettelijke- beperkingen. Gangbaar hierbij is een korting van 10% tot 15% van de premie. De korting is onder meer afhankelijk van de potentiële groepsgrootte en de sector waar uw bedrijf in werkt.

Welke preventiemaatregelen kan een zorgverzekeraar aanbieden bij een collectieve zorgverzekering?

Een zorgverzekeraar heeft dezelfde motivatie als een werkgever, namelijk het zo veel mogelijk voorkomen van verzuim van mensen. Daarom bieden zorgverzekeraars uitgebreide preventiemaatregelen. De zorgverzekeraar kan meedenken over het verzuimbeleid en re-integratietrajecten. Ook kunnen werkgevers gebruik maken van gezondheidsprogramma’s, interventies en workshops, allen gericht om een gezonder werkklimaat te creëren. Lees meer in het e-paper.