Verzuimcoach

Verzuimcoach

Praktische ondersteuning aan werkgevers

 

Waarom een Verzuimcoach?

Een Verzuimcoach biedt essentiële ondersteuning aan werkgevers. Zo kijkt de Verzuimcoach samen met de werkgever hoe deze invloed kan uitoefenen op het verzuim. Het is belangrijk om het volledige potentieel van een Verzuimcoach te benutten, zodat werkgevers kunnen profiteren van de voordelen die deze professionele begeleiding biedt.

Als werkgever kan het een uitdaging zijn om het verzuim binnen uw organisatie effectief aan te pakken. Een Verzuimcoach kan u hierbij helpen. Deze deskundige professional adviseert werkgevers en helpt hen bij het verminderen van verzuim en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers. 
 

Heeft u via onze bemiddeling een verzuimverzekering afgesloten bij Chabot Assuradeuren dan geniet u automatisch van de inclusieve diensten van onze Verzuimcoach. 

Ondersteuning door de Verzuimcoach

Een Verzuimcoach heeft een adviserende rol en biedt vanuit die rol ondersteuning op verschillende gebieden. Ten eerste kan hij of zij u adviseren bij het opstellen van een effectief verzuimbeleid en bij de implementatie hiervan. Dit omvat het ontwikkelen van protocollen en procedures om verzuim te voorkomen en te beheren. Een Verzuimcoach adviseert ook over wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim, zodat u altijd op de hoogte bent van uw rechten en plichten als werkgever.

Daarnaast adviseert een Verzuimcoach bij individuele verzuimgevallen zoals het opstellen van een re-integratieplan en het begeleiden van het re-integratieproces. Door de expertise van een Verzuimcoach in te zetten, kunt u het verzuimproces gestructureerd en effectief aanpakken, met als doel de duur van het verzuim te verkorten en een succesvolle re-integratie te bevorderen. 


Verzuimcoach is geen bedrijfsarts 
Hoewel beide professionals een rol spelen bij het beheer van verzuim op de werkplek, zijn hun verantwoordelijkheden en expertise verschillend. Een Verzuimcoach is een specialist in het begeleiden, ondersteunen en vooral adviseren van werkgevers bij het verminderen van verzuim en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Een bedrijfsarts daarentegen is een medisch professional met een specialisatie in arbeid en gezondheid. Een Verzuimcoach is daarmee geen vervanging is voor een bedrijfsarts.   


De Verzuimcoach is een echte specialist

De  Verzuimcoach is de stok achter de deur voor de arbodienstverlener en de werkgever. De Verzuimcoach bewaakt niet alleen het proces, de Verzuimcoach kijkt ook of de werkgever aan de wettelijke verplichtingen voldoet, borgt dat het proces goed wordt uitgevoerd én controleert of iedereen zijn/haar taken goed uitvoert zonder deze taken daadwerkelijk over te nemen. Hiermee wordt langer verzuim dan nodig voorkomen, is er minder loonschade voor de  werkgever en is de werknemer verzekerd van een goede begeleiding. Een Verzuimcoach begrijpt de complexiteit van verzuim en kan u helpen bij het vinden van passende oplossingen die aansluiten bij uw specifieke situatie. 
 

Extra support bij interventies 
De Verzuimcoach kijkt ook samen met werkgever welke interventie een werknemer zou kunnen helpen bij het herstel. Samen met de werkgever wordt er een kosten-/batenanalyse opgemaakt waardoor kan worden beoordeeld of deze financieel bijdraagt. De werknemer krijgt een voorstel van dienstverlening en de naam van een dienstverlener die de interventie kan uitvoeren die het herstel zou kunnen bevorderen. De Verzuimcoach begeleidt het proces tussen de werkgever, de dienstverlener en als er een verzekering van toepassing is, organiseert de Verzuimcoach ook het proces en de financiële afwikkeling met de betrokken verzekeraar.    


Verzuimcoach is waardevolle partner 
Een Verzuimcoach is daarmee een waardevolle partner voor werkgevers die streven naar een effectief verzuimbeleid en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Door gebruik te maken van de expertise van een Verzuimcoach wordt u in staat gesteld verzuim binnen uw organisatie beter  te beheersen en de impact ervan te minimaliseren. 
 

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan ondersteuning van een Verzuimcoach? Neem dan contact met ons op. Onze deskundige Verzuimcoaches staan klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het optimaliseren van uw verzuimbeleid.

 

               Onze verzuimcoaches

Marjolein Hardoff

Marjolein Hardoff

Employee Benefits Verzuimcoach 073 692 46 23 marjolein.hardoff@vlc-partners.nl
Marjon de Gouw

Marjon de Gouw

Employee Benefits Verzuimcoach 073 692 47 88 marjon.degouw@vlc-partners.nl
Noureen William

Noureen William

Employee Benefits Schadebehandelaar 073 692 62 92 noureen.william@vlc-partners.nlQ&A

Mag mijn werknemer meer werken als hij of zij de bedrijfsarts nog niet heeft gezien?

Het belangrijkste is om in gesprek te zijn met uw werknemer, overleg met elkaar en ga samen op zoek naar mogelijkheden voor (deel)herstel. Zijn er aangepaste werkzaamheden die medewerker kan oppakken of kan de medewerker aan de slag met een urenbeperking? Belangrijk is wel dat de medewerker alsnog door de bedrijfsarts wordt gezien om vast te kunnen stellen of er sprake is van ziekte en zo ja, wat de beperkingen zijn.

Mijn werknemer is ziek door zwangerschap, wat wordt er van mij als werkgever verwacht?

U dient uw medewerker aan te melden bij het UWV zodat uw medewerker een WAZO-uitkering gaat ontvangen. Deze periode komt dan niet voor rekening van de werkgever. 

Mijn werknemer is ziek tijdens de vakantieperiode, hoe doen we dan met vakantieuren?

Voordat de werknemer op vakantie gaat, gaat u in overleg met elkaar. Als blijkt dat medewerker door ziekte niet op vakantie kan gaan is er sprake van ziekteverlof. De werknemer moet kunnen genieten van de vakantie.