Pensioen
Pensioen

Pensioen

Uw strategisch partner voor pensioen
Download e-paper: Pensioen met Visie

Wat is pensioen?

Voor een werknemer is pensioen uitgesteld loon. Tijdens het actieve dienstverband wordt tot de pensioendatum een gedeelte van het loon ingehouden en gestort in een pensioenspaarpot bij een pensioenverzekeraar of pensioenfonds. Na het actieve dienstverband wordt deze pensioenspaarpot omgezet in een periodiek levenslang inkomen voor de -inmiddels ex- werknemer. Pensioen is daarmee naast het inkomen, de vakantiedagen, studie- en doorgroeimogelijkheden één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Ook voor een werkgever is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Met een ruime pensioenregeling kan een werkgever zich profileren op de arbeidsmarkt. Zo kan een pensioenregeling de onderneming helpen bij het werven van werknemers. Ook kan een goede pensioenregeling werknemers binden zodat deze minder snel op zoek gaan naar een andere werkgever. Hierbij speelt het begrip goed werkgeverschap een belangrijke rol, hoe ziet u namelijk zelf uw maatschappelijke rol. Stelt u een maximale regeling op? Wat regelt u voor de nabestaanden? Wat en wanneer communiceert u met uw werknemers? Als werkgever gaat u uiteindelijk op zoek naar een goede balans tussen het belonen van werknemers en het beheersbaar houden van personeelskosten.

Ontdek meer

Pensioenadvies
Ontwikkel een pensioenregeling die hand in hand gaat met uw ondernemingsvisie en de zekerheid van uw werknemers. Onze pensioenadviseurs staan voor u klaar om een pensioenstrategie te ontwerpen die op maat gemaakt is en afgestemd is op uw visie. Als uw strategische partner in HR, pensioen en verzuim zetten we ons in om een pensioenoplossing te realiseren die perfect aansluit bij uw totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Er zijn drie momenten waarop ons deskundige pensioenadvies uw onderneming van dienst kan zijn:

  1. Samenstellen van een nieuwe pensioenregeling:
    Verken met ons de mogelijkheden binnen uw bedrijfstak. Of er nu een verplichtstelling geldt of niet, we helpen u graag bij het samenstellen van zowel een basis- als een excedentpensioenregeling, zodat uw werknemers optimaal profiteren van een pensioen dat bij hen past.
  2. Verlenging van pensioencontracten:
    Wij bewaken de contractstermijnen en zorgen voor een naadloze verlenging of transitie naar een andere pensioenuitvoerder, altijd met continuïteit voor uw werknemers als uitgangspunt.
  3. Aanpassen aan veranderende omstandigheden:
    Of het nu gaat om wettelijke wijzigingen, aangepaste marktomstandigheden, of het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden tijdens fusies en overnames, ons team staat klaar om de pensioenregelingen flexibel en compliant te houden.

Deskundigheid in actuariële berekeningen en Bpf-onderzoeken
Verder kunnen wij u ondersteunen met actuariële berekeningen. Ook kunnen wij een Bpf-onderzoek voor u uitvoeren, dit is belangrijk wanneer de werkzaamheden binnen uw organisatie zijn gewijzigd. Tot slot kunt u ook op ons rekenen bij zowel individuele als collectieve waardeoverdrachten.

Uw visie, onze expertise
Met onze deskundigheid en persoonlijke aanpak helpen we u om een pensioenregeling samen te stellen die niet alleen voldoet aan de eisen van vandaag, maar ook anticiperen op de toekomst. VLC & Partners denkt met u mee, anticipeert en biedt oplossingen die overeenkomen met de behoeften van uw onderneming én uw werknemers. Samen werken we aan een robuuste, toekomstbestendige pensioenoplossing. Samen zijn we een winnende combinatie voor het pensioenbeheer van uw onderneming.

Nieuw pensioenstelsel
In mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuw transparant(er) pensioenstelsel. Als uw strategisch HR-partner laten wij u op basis van het doorrekenen van één of meer scenario’s, zien wat de mogelijke gevolgen voor u als werkgever zijn én wat de mogelijke impact voor de individuele werknemers kan zijn. Hier betrekken wij vroegtijdig de ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordiging bij zodat de uiteindelijke wijzigingen breed worden gedragen. Wilt u meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel? Ga dan naar onze website. Er is verschil of uw pensioenregeling door een pensioenfonds wordt uitgevoerd of door een verzekeraar.  

Pensioencommunicatie
Voor werknemers wordt het steeds lastiger om een goed overzicht over hun pensioen te hebben en te houden. Weliswaar ontvangt de werknemer het Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht maar dat geeft lang niet altijd het gewenste inzicht. Veel werknemers hebben inmiddels meerdere pensioenpotjes, soms met pensioenleeftijd 65, 67 en 68 en een AOW die ingaat op bijvoorbeeld 67 jaar en 6 maanden. Wij voorzien dan ook dat de behoefte aan pensioencommunicatie alleen maar zal toenemen. Het VLC-werknemersportaal ondersteunt de communicatie. Op hun telefoon, tablet of gewoon op de PC hebben uw werknemers 24/7 inzicht in hun persoonlijke situatie. 

De laatste nieuwsberichten binnen een onderwerp

Veelgestelde vragen

Wat is pensioen?

Pensioen vervangt het salaris als dat wegvalt door het bereiken van de pensioenleeftijd, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is daardoor één van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Zowel een pensioenfonds als een pensioenverzekeraar kunnen een pensioenregeling uitvoeren. Meer leest u op onze website

Is een werkgever verplicht een pensioenregeling aan te bieden?

In Nederland kennen we geen pensioenplicht. Maar als er op uw onderneming een cao van toepassing is waarin een pensioenregeling is opgenomen, dan bent u verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. Als er geen verplichting vanuit een cao is en een werkgever besluit vrijwillig een pensioenregeling op te tuigen, dan gelden er ter bescherming van de rechten van de werknemers, allerlei regels waaraan de werkgever moet voldoen.

Wanneer is er sprake van een goede pensioenregeling?

Er staat nergens omschreven wat een goede of minder goede pensioenregeling is. Wel is bij de vaststelling van diverse rekenregels in het verleden steeds als uitgangspunt gehanteerd dat een werknemer maximaal 70% van zijn laatstgenoten salaris, incl. Aow, aan pensioen mag opbouwen. Zo geredeneerd zou je kunnen stellen dat een goed pensioen 70% van het laatst genoten salaris bedraagt. 

Uw adviseurs

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creëren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven. 

Jacco de Koning

Wilt u meer weten?
Jacco de Koning staat voor u klaar.

Mijn passie? Moeilijke materie makkelijk maken. En dat, in overleg, samen met u!

Marnix de Vries

Wilt u meer weten?
Marnix de Vries staat voor u klaar.

Het pensioenakkoord vraagt om grote veranderingen. Het nieuwe pensioenstelsel wordt meer beloning dan verzorging. Hoe zorg je voor een gelijkwaardige nieuwe regeling?  Hoe zorg je ervoor dat medewerkers deze beloning waarderen? Eenvoud, keuzes geven en communicatie zijn daarbij de belangrijkste factoren. Met veel plezier begeleid ik u naar een toekomstbestendige pensioenrgeling.

Martijn van Eijk

Wilt u meer weten?
Martijn van Eijk staat voor u klaar.

Pensioen wordt vaak gezien als lastige, ingewikkelde en saaie materie. Door middel van mijn expertise maak ik dit onderwerp juist laagdrempelig, eenvoudig te begrijpen en erg interessant voor werknemers. Hier profiteer je ook als werkgever van. Daar word ik heel enthousiast van, een win-win-win situatie. Ik ga de uitdaging graag aan.

Sander Harbers

Wilt u meer weten?
Sander Harbers staat voor u klaar.

Stappenplan Pensioenadvies

1

Inventariseren

Allereerst inventariseren wij uw initiële wensen, doelstellingen, kennis & ervaring, risicobereidheid en financiële positie in relatie tot de pensioenregeling. Het is in deze fase belangrijk om uw visie op het pensioen vast te stellen.

2

Analyseren

Vervolgens analyseren we de ontvangen data, bestanden en financiële overzichten en rekenen één of meer scenario's door om zo de toekomstige betaalbaarheid te toetsen.

3

Adviseren

In deze fase brengen we de geïnventariseerde uitgangspunten en uitgevoerde analyses samen en zetten deze om in een persoonlijk advies; een passende pensioenregeling bij een passende pensioenuitvoerder.
Lees meer