Pensioen
Pensioen

Pensioen

Uw strategisch partner voor pensioen
Download e-paper: Pensioen met Visie

Wat is pensioen?

Voor een werknemer is pensioen uitgesteld loon. Tijdens het actieve dienstverband wordt tot de pensioendatum een gedeelte van het loon ingehouden en gestort in een pensioenspaarpot bij een pensioenverzekeraar of pensioenfonds. Na het actieve dienstverband wordt deze pensioenspaarpot omgezet in een periodiek levenslang inkomen voor de -inmiddels ex- werknemer. Pensioen is daarmee naast het inkomen, de vakantiedagen, studie- en doorgroeimogelijkheden één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Ook voor een werkgever is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Met een ruime pensioenregeling kan een werkgever zich profileren op de arbeidsmarkt. Zo kan een pensioenregeling de onderneming helpen bij het werven van werknemers. Ook kan een goede pensioenregeling werknemers binden zodat deze minder snel op zoek gaan naar een andere werkgever. Hierbij speelt het begrip goed werkgeverschap een belangrijke rol, hoe ziet u namelijk zelf uw maatschappelijke rol. Stelt u een maximale regeling op? Wat regelt u voor de nabestaanden? Wat en wanneer communiceert u met uw werknemers? Als werkgever gaat u uiteindelijk op zoek naar een goede balans tussen het belonen van werknemers en het beheersbaar houden van personeelskosten.

Ontdek meer

Samenstellen pensioenregeling
Wij adviseren werkgevers om de pensioenregeling samen te stellen vanuit een visie. Stelt u de pensioenregeling samen vanuit de verzorgingsgedachte of kijkt u juist naar het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden? Of is het kostenaspect voor u doorslaggevend? Dit maakt namelijk nogal wat uit voor de uiteindelijke pensioenregeling. En wat verwachten uw werknemers van de pensioenregeling?

Pensioenadvies
Als uw strategische partner voor HR, pensioen en verzuim helpen wij u graag bij het opstellen van uw visie en het samenstellen van een bij u en uw onderneming passende pensioenregeling als onderdeel van uw totale arbeidsvoorwaardenpakket. Maar wij helpen u bijvoorbeeld ook graag bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden ten tijde van een fusie of overname.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij diverse actuariële berekeningen en kunt u bij ons terecht voor een BPF-onderzoek. Een BPF-onderzoek is belangrijk als de werkzaamheden binnen uw organisatie wijzigen. Mogelijk moet u dan uw pensioenregeling onderbrengen in een pensioenfonds. U kunt ook bij ons terecht voor begeleiding bij individuele en collectieve waardeoverdracht.

Pensioenakkoord
Onlangs hebben de overheid en de sociale partners in een historisch pensioenakkoord afspraken gemaakt over een nieuw transparant(er) pensioenstelsel. Als uw strategisch HR-partner laten wij u op basis van het doorrekenen van één of meer scenario’s, zien wat de mogelijke gevolgen voor u als werkgever zijn én wat de mogelijke impact voor de individuele werknemers kan zijn. Hier betrekken wij vroegtijdig de ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordiging bij zodat de uiteindelijke wijzigingen breed worden gedragen.

Pensioencommunicatie
Voor werknemers wordt het helaas steeds lastiger om een goed overzicht over hun pensioen te hebben en te houden. Weliswaar ontvangt de werknemer het Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht maar dat geeft lang niet altijd het gewenste inzicht. Veel werknemers hebben inmiddels meerdere pensioenpotjes, soms met pensioenleeftijd 65, 67 en 68 en een AOW die ingaat op bijvoorbeeld 67 jaar en 6 maanden. Wij voorzien dan ook dat de behoefte aan pensioencommunicatie alleen maar zal toenemen. Het VLC-werknemersportaal ondersteunt de communicatie. Op hun telefoon, tablet of gewoon op de PC hebben uw werknemers 24/7 inzicht in hun persoonlijke situatie. 

Veelgestelde vragen

Wat is pensioen?

Pensioen vervangt het salaris als dat wegvalt door het bereiken van de pensioenleeftijd, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is daardoor één van de belangrijkste (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Zowel een pensioenfonds als een pensioenverzekeraar kunnen een pensioenregeling uitvoeren. Meer leest u op onze website

Is een werkgever verplicht een pensioenregeling aan te bieden?

In Nederland kennen we geen pensioenplicht. Maar als er op uw onderneming een cao van toepassing is waarin een pensioenregeling is opgenomen, dan bent u verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. Als er geen verplichting vanuit een cao is en een werkgever besluit vrijwillig een pensioenregeling op te tuigen, dan gelden er ter bescherming van de rechten van de werknemers, allerlei regels waaraan de werkgever moet voldoen.

Wanneer is er sprake van een goede pensioenregeling?

Er staat nergens omschreven wat een goede of minder goede pensioenregeling is. Wel is bij de vaststelling van diverse rekenregels in het verleden steeds als uitgangspunt gehanteerd dat een werknemer maximaal 70% van zijn laatstgenoten salaris, incl. Aow, aan pensioen mag opbouwen. Zo geredeneerd zou je kunnen stellen dat een goed pensioen 70% van het laatst genoten salaris bedraagt. 

De laatste nieuwsberichten binnen een onderwerp

Uw adviseurs

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

De pensioenregeling zo simpel mogelijk uitleggen aan werkgever èn werknemers zodat iedereen dit goed begrijpt zie ik als een missie. En met mijn HRM achtergrond en pensioenkennis ben ik er voor de werkgever om complexe pensioenvraagstukken inzichtelijk te maken en in goede banen te leiden.

Jacco de Koning

Wilt u meer weten?
Jacco de Koning staat voor u klaar.

Mijn passie? Moeilijke materie makkelijk maken. En dat, in overleg, samen met u!

Marnix de Vries

Wilt u meer weten?
Marnix de Vries staat voor u klaar.

Het pensioenakkoord vraagt om grote veranderingen. Het nieuwe pensioenstelsel wordt meer beloning dan verzorging. Hoe zorg je voor een gelijkwaardige nieuwe regeling?  Hoe zorg je ervoor dat medewerkers deze beloning waarderen? Eenvoud, keuzes geven en communicatie zijn daarbij de belangrijkste factoren. Met veel plezier begeleid ik u naar een toekomstbestendige pensioenrgeling.

Martijn van Eijk

Wilt u meer weten?
Martijn van Eijk staat voor u klaar.

Pensioen wordt vaak gezien als lastige, ingewikkelde en saaie materie. Door middel van mijn expertise maak ik dit onderwerp juist laagdrempelig, eenvoudig te begrijpen en erg interessant voor werknemers. Hier profiteer je ook als werkgever van. Daar word ik heel enthousiast van, een win-win-win situatie. Ik ga de uitdaging graag aan.

Paul Vrolijk

Wilt u meer weten?
Paul Vrolijk staat voor u klaar.

Sander Harbers

Wilt u meer weten?
Sander Harbers staat voor u klaar.

Stappenplan Pensioenadvies

1

Inventariseren

Allereerst inventariseren wij uw initiële wensen, doelstellingen, kennis & ervaring, risicobereidheid en financiële positie in relatie tot de pensioenregeling. Het is in deze fase belangrijk om uw visie op het pensioen vast te stellen.

2

Analyseren

Vervolgens analyseren we de ontvangen data, bestanden en financiële overzichten en rekenen één of meer scenario's door om zo de toekomstige betaalbaarheid te toetsen.

3

Adviseren

In deze fase brengen we de geïnventariseerde uitgangspunten en uitgevoerde analyses samen en zetten deze om in een persoonlijk advies; een passende pensioenregeling bij een passende pensioenuitvoerder.
Lees meer