Casemanagement
Casemanagement

Casemanagement

Grip op verzuim door inzet casemanagement

De voordelen op een rij

Strategisch partner voor uw HR

Uw casemanager verzuim

Verzuimbeleid optimaliseren

Casemanagement

Bij casemanagement draait het om schadelastbeheersing. Iedere werkgever krijgt ermee te maken en iedere werkgever heeft er belang bij om de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Een werkgever is namelijk 12 jaar financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever ervoor gekozen heeft om eigenrisicodrager ziektewet én/of eigenrisicodrager WGA te zijn of dat dit volledige risico bij het UWV wordt ondergebracht. Een casemanager biedt concrete hulp bij het terugdringen van de totale verzuimkosten en neemt -indien gewenst- de coördinatie over de verzuimprocessen in handen.
 

Eigenrisicodragen

De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te zijn heeft voor- en nadelen. Laat u daarom eerst goed informeren en adviseren voordat u een dergelijk besluit neemt. Als u kiest voor eigenrisicodragen dan kunt u het financiële risico alsnog geheel of gedeeltelijk herverzekeren bij een verzekeraar. Als eigenrisicodrager krijgt u sowieso te maken met specifieke verantwoordelijkheden en verplichtingen. U neemt namelijk de regie op het verzuim in uw onderneming in eigen handen. Mogelijk wordt u hierin bijgestaan door uw verzekeraar. Die regie zorgt er ook voor dat u belangrijke inzichten krijgt, zoals bijvoorbeeld in de kosten van kort verzuim en de mogelijke oorzaken van langdurig ziekteverzuim waarop u uw vitaliteitsbeleid weer kunt aanscherpen. Verder voert uw onderneming onder meer verzuimgesprekken met zieke werknemers en idealiter heeft u ook een verzuimexpert in dienst. Kortom, u zorgt ervoor dat u uw verzuimdossiers op orde heeft.Grip op verzuim

Het is belangrijk om te weten welke verplichtingen u heeft, hoe u de betrokken interne en externe partijen aanstuurt en op welke momenten u actie moet ondernemen. De vraag hierbij is hoe u als werkgever overzicht heeft (en kunt houden) op het steeds veranderende gebied van sociale zekerheid.  Als er sprake is van ziekteverzuim komt er sowieso veel op een werkgever af. Het is daarbij prettig om dan te kunnen overleggen met specialisten om bijvoorbeeld bepaalde dossiers af te stemmen. Onderwerpen waarover ook afstemming zou kunnen plaatsvinden zijn bijvoorbeeld:

  • Complexe verzuimdossiers
  • Wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid
  • Vitaliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid van de werknemers

In de praktijk zien wij dat HR-professionals de behoefte hebben om over bepaalde dossiers te kunnen sparren, Het kan daarentegen ook een weloverwogen keuze zijn om geen verzuimspecialist in dienst te nemen, maar om deze in te huren. Dit maakt de onderneming minder kwetsbaar en ‘garandeert je’ dat de verzuimprocessen voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving.


De meerwaarde van de casemanager

Onze casemanagers zijn echte verzuimexperts en laten al jaren zien dat er op de hoogte en de duur van Ziektewetuitkeringen kan worden bespaard. Maar ook voor de aansluitende 10 jaarstermijn laten onze casemanagers aansprekende resultaten zien. De resultaten beperken zich niet tot een besparing van de verzuimkosten maar leiden ook tot duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Een casemanager verzuim is niet alleen een expert op het gebied van verzuimmanagement. Hij of zij kan op één of meer dagdelen per week bij u op locatie aanwezig zijn en dienen als vraagbaak. Zo weet iedere betrokkene wat hij of zij moet doen. De casemanager kan ook ondersteunen in de aanpak van het totale verzuim van de organisatie. De werkzaamheden van de ZW- en WIA-casemanager zijn erop gericht om de totale kosten als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken.

Wat kan een onafhankelijk casemanager voor u doen:

  • Met een dossieranalyse helpt de casemanager u om inzicht op dossierniveau te krijgen. Welke risico’s er zijn? Waar moet er iets gerepareerd worden? Welke stappen kunt u het beste voor de toekomst zetten?
  • Onze casemanager kan bij u op locatie meewerken om weer regie op het verzuim te krijgen
  • Tijdens periodieke besprekingen kan onze casemanager u helpen om over -de voortgang van- een verzuimdossier te sparren

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied verzuim en casemanagement neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij nemen graag de mogelijkheden met u door.


Heeft u de financiële risico's van zieke werknemers bij het UWV ondergebracht?

De keuze om het financiële risico bij het UWV onder te brengen heeft evengoed voor- en nadelen. Het UWV neemt u veel werk uit handen, maar daarmee wellicht ook de grip op het verzuim in uw onderneming. En als u bij het UWV zit kunt u ook geconfronteerd worden met langdurige en complexe dossiers waarop u graag een verzuimexpert wilt laten meekijken.


ENgage Werkgeversadvies

ENgage Werkgeversadvies is sinds 1 januari 2019 een 100% dochtermaatschappij van VLC & Partners BV. ENgage Werkgeversadvies ondersteunt werkgevers bij de steeds ingewikkelder wordende sociale zekerheid. Met ervaren, toegewijde gespecialiseerde medewerkers en hun ruime ervaring rond ZW- en WIA-casemanagement staan de specialisten van ENgage werkgeversadvies u graag bij met advies en verzuimbegeleiding.

Veelgestelde vragen

Waarom ontvang ik een Whk-beschikking?

Vanuit de Werkhervattingskas (Whk) worden de loonkosten van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers gefinancierd. (Middel-)grote ondernemingen betalen naast een vaste branche gerelateerd premie ook een premie waarvan de hoogte afhankelijk van de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Ieder jaar worden de premies door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld en d.m.v. een beschikking aan u medegedeeld. 

Wat is een Whk-beschikking?

De Whk-beschikking is de brief die een werkgever aan het einde van ieder jaar van de Belastingdienst ontvangt. In deze brief zijn de Whk-premiepercentages voor het komende jaar vermeld. Het is belangrijk dat de werkgever deze controleert of door een specialist laat controleren. Uit ervaring weten wij dat bij ca. 70% van de bedrijven fouten zijn gemaakt. 

Hoe hoog is de Whk-premie?

De hoogte van de premie is afhankelijk van meerdere factoren, nl:

-           De sector
-           Hoogte loonsom
-           De daadwerkelijke ZW/WGA-instroom

Ik wil mijn Whk-beschikking laten controleren, hoe gaat dat in zijn werk?

Allereerst stellen wij een opdrachtovereenkomst op. Als u deze hebt ondertekend kunnen wij voor u aan de slag. Wij ontvangen dan graag onderstaande stukken van u:

  • De te controleren Whk-beschikkingen. We kunnen maximaal 5 jaar terug, dus voor nu 2017 t/m 2022 en vanaf 1 januari 2023 worden het de beschikkingen van de jaren 2018 t/m 2023.
  • De instroomlijsten (alleen als u deze zelf heeft opgevraagd).
  • De XML van de loonaangifte per te onderzoeken boekjaar.
Arjen Karelse

Wilt u meer weten?
Arjen Karelse staat voor u klaar.

Met ruim 15 jaar ervaring adviseer ik werkgevers over de financieringsmogelijkheden van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Het mooie van mijn vak is dat ik bij veel werkgevers over de vloer kom en deze inzichten helpen mij om mooie oplossingen te realiseren. Het vakgebied is constant in beweging en past zich voortdurend aan. Kortom er zijn mooie uitdagingen die ik graag samen met u wil aangaan!