Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bescherming tegen ondernemersrisico's zoals materiele schade

De voordelen op een rij

Eén team speciaal voor het MKB

Inzicht in uw bedrijfsrisico’s

Toetsing of de (verzekerings)oplossingen nog aansluiten bij uw risico’s

 

Bescherming tegen ondernemersrisico's

Ondernemen is risico's nemen. Maar sommige risico's wilt u liever afgedekt zien, zoals aansprakelijkheid voor schade die u, uw werknemers, of uw eigendommen aan derden veroorzaken. Dit kan variëren van materiële schade tot letselschade bij werknemers veroorzaakt door een bedrijfsongeval. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VLC & Partners biedt de noodzakelijke financiële bescherming voor deze risico's.
 

Het belang van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel niet wettelijk verplicht, is het voor elke ondernemer raadzaam een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De financiële consequenties van aansprakelijkheid kunnen immers aanzienlijk zijn en in sommige gevallen zelfs een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw bedrijf.
 

Verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een belangrijk aspect van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de verplichting om een RI&E te hebben. Dit document, dat de risico's binnen uw bedrijf inventariseert en evalueert, is noodzakelijk niet alleen voor de verzekering maar ook voor de veiligheid binnen uw onderneming. Het ontbreken van een RI&E kan leiden tot boetes en heeft invloed op de dekking van uw verzekering.

 

Dekking van de verzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade:

✓  Veroorzaakt door u of een van uw werknemers aan derden.

✓   Waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent gesteld.

✓  Mits deze schade gedekt is onder de voorwaarden van uw polis.

✓  Dit omvat ook schade veroorzaakt door uitzendkrachten, stagiairs, of vrijwilligers. Het verzekert uw bedrijf tegen de meeste vormen van aansprakelijkheid, van materiële schade tot letselschade, en biedt zo een cruciale bescherming voor uw onderneming.

 

Inlooprisico en specifieke gevallen

Voor bestaande bedrijven die een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, is het belangrijk te beseffen dat alleen schade veroorzaakt ná de ingangsdatum van de verzekering gedekt is. Schadegevallen die zich voor de ingangsdatum hebben voorgedaan maar later aan het licht komen, vallen normaliter buiten de dekking. Echter, het 'inlooprisico' kan in bepaalde gevallen worden meeverzekerd, een belangrijk aspect om met uw verzekeringsadviseur te bespreken.
 

Waarom kiezen voor VLC & Partners?

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VLC & Partners kiest u voor een op maat gemaakte oplossing die specifiek is afgestemd op de risico's binnen uw branche. Onze ervaring en expertise in het verzekeren van ondernemingen zorgen ervoor dat u de juiste dekking krijgt, tegen een concurrerende premie, met de zekerheid dat uw bedrijf beschermd is tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheidsclaims.

Elke MKB-ondernemer doet er goed aan om de risico's van aansprakelijkheid serieus te nemen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onderdeel van uw risicomanagementstrategie. Neem contact op met VLC & Partners voor een persoonlijk advies en zorg ervoor dat uw bedrijf goed beschermd is tegen de onvoorziene risico's van het ondernemerschap.

Stijn Bus

Wilt u meer weten?
Stijn Bus staat voor u klaar.

Bram Rek

Wilt u meer weten?
Bram Rek staat voor u klaar.