Uw strategisch HR-partner
Uw strategisch HR-partner

Uw strategisch HR-partner

Actuele HR-thema's
7109

Optimaliseer de Employee Journey met effectieve strategische arbeidsvoorwaarden

Met het toepassen van de juiste strategie in uw arbeidsvoorwaarden optimaliseert u de employee journey van uw organisatie

Persoonlijke aanpak in een competitieve arbeidsmarkt
In de huidige competitieve arbeidsmarkt, waar talent schaars is, wordt strategisch HR-beleid steeds belangrijker, vooral bij het aanbieden van arbeidsvoorwaarden. De traditionele benadering, gericht op standaardpakketten zoals pensioen en verzekeringen, voldoet niet langer aan de uiteenlopende behoeften van de moderne werknemer. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven, moet een werkgever het aanbod afstemmen op de diverse behoeften van de werknemers. Daarnaast moet het arbeidsvoorwaardenpakket worden aangepast aan de verschillende fasen van zowel de ontwikkeling van de onderneming als de employee journey van de werknemers.

Mentale gezondheid
De opkomst van thuiswerken heeft de behoeften van werknemers sterk beïnvloed. Veel werkgevers erkennen de noodzaak om arbeidsvoorwaarden te herzien, met thuiswerken en mentale gezondheid als speerpunten. Bedrijven erkennen steeds meer hun rol in het bevorderen van het emotionele welzijn van hun medewerkers. Arbeidsvoorwaarden moeten daarom niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Thuiswerken kan werknemers helpen een betere balans tussen werk en privéleven te vinden, zoals bij de zorg voor kinderen, mantelzorg of het beoefenen van sport. 

Ontdek meer

Maatwerk in arbeidsvoorwaarden
Het afstemmen van arbeidsvoorwaarden op individuele behoeften is een groeiende trend. Slechts een kwart van de organisaties heeft inzicht in de wensen en behoeften van hun werknemers, en de helft heeft geen duidelijke strategie voor arbeidsvoorwaarden. Maatwerk, zoals flexibele werktijden en thuiswerkvergoedingen maar ook pensioencommunicatie en duurzame inzetbaarheid, kan de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers verhogen. Hierbij wordt rekening gehouden met generatieverschillen en de diverse etnische achtergronden van werknemers. Jongere generaties hebben vaak andere verwachtingen en behoeften dan oudere generaties, en culturele waarden en normen kunnen de voorkeuren voor bepaalde arbeidsvoorwaarden beïnvloeden. Een hogere betrokkenheid van werknemers leidt uiteindelijk tot tevreden medewerkers en een lager ziekteverzuim.

De uitdaging van keuzevrijheid
Keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden kan de betrokkenheid van medewerkers vergroten, maar vereist zorgvuldige afweging. Werknemers neigen naar intuïtieve beslissingen, wat kan leiden tot een focus op kortetermijnvoordelen ten koste van langetermijnplanning, zoals pensioenopbouw. Daarom is het belangrijk dat werkgevers ondersteuning bieden in het beslissingsproces en rekening houden met de complexiteit van individuele behoeften. De bereidheid van werknemers om hierover na te denken hangt nauw samen met de juiste timing en urgentie. Vanuit HR moet de communicatie over de arbeidsvoorwaarden een continu proces zijn, waarbij belangrijke momenten zoals life events van werknemers worden benut.

Conclusie
Om aantrekkelijk te blijven voor werknemers en talent aan te trekken in de huidige competitieve arbeidsmarkt zullen bedrijven hun arbeidsvoorwaarden ‘strategisch’ moeten heroverwegen. Door in te spelen op individuele behoeften en flexibele, op maat gemaakte arbeidsvoorwaarden aan te bieden, kunnen bedrijven een aantrekkelijke en ondersteunende werkomgeving creëren. Dit vereist een open dialoog, inzicht in de employee journey en de bereidheid om traditionele benaderingen te herzien.

Wat kan VLC & Partners voor u betekenen? 
VLC & Partners helpt organisaties bij het ontwikkelen van op maat gemaakte arbeidsvoorwaarden die evolueren met de veranderende behoeften van werknemers. Hierbij ligt de focus op verzekerbare arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een goede werk-privébalans. Met de strategische ondersteuning van VLC & Partners kunnen bedrijven zorgen voor betrokken, tevreden en productieve medewerkers, wat essentieel is voor het langetermijnsucces van elke onderneming.
 

Recente nieuwsartikelen

Stappenplan Strategisch Verzuimmanagement

Stap 1

Preventie

Gezonde, vitale werknemers presteren beter, verzuimen minder en zijn meer betrokken bij hun organisatie. Met preventieve zorg heeft een  werkgever heeft hier meer invloed op dan hij denkt en kan hij kostbaar verzuim voorkomen.

Stap 2

Interventie

Een werkgever kan interventies inzetten om enerzijds verzuim te voorkomen en anderzijds om verzuim terug te dringen. Het is belangrijk om de juiste interventies te selecteren en deze op het juiste moment in te zetten. 

Stap 3

Curatieve zorg

Helaas! Ziekteverzuim is niet te voorkomen. Maar door goed in te zetten op re-integratie kan de lengte van het verzuim wel flink worden ingekort.  

Stap 4

Nazorg

Als een medewerker weer is hersteld is het belangrijk om nazorg te blijven verlenen om te voorkomen dat de medewerker een terugval krijgt en zich wederom moet ziekmelden. Ook hier zijn diverse oplossingen voor.  

Stap 5

Communicatie

Het is belangrijk om te allen tijde met de medewerkers in gesprek te gaan. Allereerst om ze de preventiemaatregelen serieus te laten opvolgen.  Maar ook in latere fases is het van groot belang om met de medewerkers in gesprek te gaan en blijven. De medewerker voelt zich begrepen en zal er alles aan doen om herhaling te voorkomen. 

AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Wist u dat?

HR-Data

Data hebben een voorspellende werking waardoor u sneller kunt anticiperen op veranderingen.

Krimpende arbeidsmarkt

De komende jaren krimpt de arbeidsmarkt. Per jaar zijn er 10% meer pensionarissen en 15% minder toetredende jongeren.

Investeren in verzuimbeleid loont

HR besteedt gemiddeld 4 uur per week aan de begeleiding van een langdurig zieke werknemer.

Pensioenen stijgen weer

Als gevolg van de stijgende rente laten veel pensioenfondsen de pensioenen dit jaar weer stijgen.

Mini-enquête / poll

HR trends 2024

Welk thema heeft in 2024 voor uw onderneming de hoogste prioriteit?

Publicaties e-papers

Onderzoeksrapport: Goed werkgeverschap en pensioen
  • Pensioen
  • Ins & Outs

Onderzoeksrapport: Goed werkgeverschap en pensioen

VLC & Partners heeft een onderzoek uitgevoerd onder 221 werkgevers, met deze drie thema’s als uitgangspunt. Dit rapport geeft interessante inzichten in hoe werkgevers aankijken tegen het pensioen en hoe u met de veranderingen om kunt gaan.

Verzuim
  • Duurz. Inzetbaarheid & Vitaliteit
  • Ins & Outs

Verzuim

Met de inzichten uit deze e-paper kunt u verzuim binnen uw organisatie reduceren, kosten verlagen en de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers verbeteren.

Laad meer artikelen

HR - Agenda 2024

1

Juli

Verval in 2023 opgebouwde wettelijke vakantiedagen

1

Juli

Wijzigingen WIA

Consultants

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

Ik ben gespecialiseerd in pensioenregelingen en duurzame inzetbaarheid. Mijn expertise ligt in het helder en begrijpelijk maken van deze complexe vraagstukken voor zowel werkgevers als werknemers. Met een sterke HRM-achtergrond richt ik mij op het evenwichtig behartigen van de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Mijn doel is om samen met de werkgever vanuit goed werkgeverschap een werkomgeving te creëren waarin werknemers gedurende hun hele loopbaan gezond en gemotiveerd blijven. 

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.