Collectief pensioen
Collectief pensioen
Collectief pensioen

Belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers

Collectief pensioen

De voordelen op een rij

Complexe materie vertaald naar heldere taal

Sterke onderhandelingskracht richting pensioenuitvoerders

Begeleiding aan HR en OR

Balans tussen de beloning aan werknemers en de beheersing van uw personeelskosten

Een goede pensioenregeling ondersteunt uw bedrijf bij het werven en behouden van werknemers. Wist u dat pensioen, na salaris, gezien wordt als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde? Het samenstellen van een collectief pensioen is maatwerk. Een goede collectieve pensioenregeling is gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen in de pensioenmarkt, actuele wet- en regelgeving, uw huidige bedrijfssituatie, uw wensen en die van uw werknemers. Onze pensioenadviseurs helpen u bij het hele traject: van het vormgeven van uw pensioen- en ouderenbeleid, het selecteren van pensioenuitvoerders, het sluiten en verlengen van contracten tot en met de communicatie naar uw werknemers. Wij zorgen voor een goede balans tussen het belonen van uw werknemers en het beheersbaar houden van uw personeelskosten.

Pensioen betaalbaar houden

Pensioen is een belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde. Wij zien werkgevers geconfronteerd worden met een forse verhoging van de pensioenlasten door de lagere rentestand en de toename van de levensverwachting. Hoe houdt u het pensioen betaalbaar? En op welke manier(en) kunt u uw werknemers inzicht geven in hun pensioen? Een pensioenverwachting van 70% is voor de meeste werknemers niet langer reëel. Zelfs zes op de tien werknemers weten niet of er na pensionering genoeg inkomen is om alle uitgaven te bekostigen. Wij adviseren u hoe u hiermee zorgvuldig kunt omgaan. Daarbij komt dat er op pensioengebied veel is gewijzigd en er gaat nog veel veranderen. Heeft u inzicht of al deze wijzigingen goed zijn doorgevoerd in uw eigen pensioenregeling? Aan de hand van een analyse van uw pensioenregeling bieden wij u een helder overzicht van waar u staat.

 

Pensioencommunicatie

Pensioen is een grote investering voor zowel werkgever als werknemer. Als werkgever wilt u dan ook graag dat de werknemer de pensioenregeling op waarde weet in te schatten. Goede communicatie is hierbij heel belangrijk. Wilt u meer weten over pensioencommunicatie of wilt u weten hoe u pensioencommunicatie kunt gebruiken om werknemers aan u te binden? 

Ga naar Pensioencommunicatie

Aandacht voor uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur staat voor u klaar

Eric Vlietman

Eric Vlietman

Employee Benefits