Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Bespaar op uw verzuimkosten
Check uw premie

Doe de gratis premiecheck

Bespaar op uw verzuimkosten! Gemiddeld besparen onze klanten 25% op hun verzuimpremie

Besparen op uw verzekeringspremie doet u in drie stappen:

 1. Vergelijk uw premie Bespaar in 3 stappen
 2. Vraag offerte aan Binnen 15 minuten een op maat gemaakte offerte
 3. Vraag verzekering aan Binnenkort beschikbaar.

Heeft u tussentijds vragen of wilt u een medewerker van VLC & Partners spreken, dan kunt u altijd contact opnemen: 073 – 692 48 63.

De verzuimverzekering

Een verzuimverzekering verkleint de financiële impact voor uw onderneming als gevolg van ziekte van uw werknemer. Als een medewerker ziek wordt dan bent u namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar, minimaal 70% van het loon door te betalen. In veel gevallen is de loondoorbetaling zelfs 100% in het eerste jaar ziekte. Dit heeft een behoorlijke financiële impact. Niet alleen lopen uw loonkosten door, ook wordt er gedurende de periode van het ziekteverzuim niet(s) geproduceerd. De verzuimverzekeraar vergoedt, na afloop van de wachttijd (de eigenrisicoperiode), het verzekerd percentage over het loon en eventueel de werkgeverslasten.
 

De voordelen van een verzuimverzekering

 • U bent verzekerd tegen de kosten loondoorbetaling bij ziekte
 • U krijgt hulp bij de preventie van verzuim
 • U krijgt hulp bij re-integratie van uw zieke medewerkers
 • U krijgt een vergoeding voor interventies voor de re-integratie van uw medewerkers
   

De verzuimaanpak van VLC & Partners

Speciaal voor kleine tot middelgrote bedrijven heeft VLC & Partners een gerichte efficiënte aanpak ontwikkeld. Het efficiënte zit met name in de integratie van de verzuimverzekering, een verzuimportaal en arbodienstverlening. Deze verzuimaanpak brengt u de volgende voordelen:

 • Eén loket en snel inzicht in de schade-uitkering
 • Maandelijkse uitbetaling van de verzuimschade
 • Poortwachtergarantie van onze arbodiensten voor sancties van het UWV als u gebruik maakt van de door ons geselecteerde arbodiensten
 • Arbo- en re-integratiediensten door gerenommeerde arbodiensten inclusief financiële bijdragen voor re-integratiemaatregelen
 • Eén meldpunt via het verzuimportaal voor de arbodienstverlening en de verzekering
 • U heeft de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s van het (ex) personeel in vaste- en tijdelijke dienst helder in beeld
 • U voorkomt dat risico’s onbekend zijn en er onverwacht een forse aanslag op de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en WIA optreden
 • Scherp actietarief arbodienstverlening

Sluit u via onze bemiddeling een verzuimverzekering bij ons volmachtbedrijf Chabot Assuradeuren dan kunt u ook gebruik maken van de diensten van de Verzuimcoach. Een Verzuimcoach kijkt samen met de werkgever hoe deze invloed kan uitoefenen op het verzuim. Het is belangrijk om het volledige potentieel van een Verzuimcoach te benutten, zodat u optimaal kunt profiteren van de voordelen die deze professionele begeleiding biedt. Meer informatie over de meerwaarde van de Verzuimcoach vindt u hier.

Een ander belangrijk voordeel om de verzuimverzekering bij Chabot Assuradeuren af te sluiten is het samenwerkingsverband dat zij hebben met arbodienstverlener Vitaal Ondernemen. Essentieel in deze samenwerking is de integratie van enerzijds de verzuimverzekering en anderzijds het verzuimportaal. Dit biedt belangrijke efficiencyvoordelen. 

Ontdek meer


Kosten van de verzuimverzekering

De premie voor een verzuimverzekering wordt door de verzekeraar uitgedrukt in een percentage van de totale loonsom en ligt gemiddeld tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonsom. Bij een hoog verzuim kan dit percentage flink oplopen. Bij het vaststellen van dit percentage kijkt de verzuimverzekeraar onder meer naar de eigen risicoperiode, de sector, de werkzaamheden en de samenstelling van het personeel.
 

Bespaar tot wel 25% op uw premie

Na een (kalender)jaar stelt de verzuimverzekeraar de premie opnieuw vast. Daarbij wordt ook gekeken naar de verzuimhistorie van de onderneming én naar de totale schadelast van de verzekeraar. Uit ervaring weten wij dat het kan lonen om eens in de drie tot vijf jaar te onderzoeken of de verzuimverzekering wellicht elders goedkoper kan worden voorgezet. Via onze handige premiecheck heeft u binnen één minuut een indicatie of u hier uw kostbare tijd aan moet besteden. Gemiddeld besparen onze klanten 20-25% op hun premie voor de verzuimverzekering.

Wilt u besparen op verzuimkosten?

Iedere werkgever krijgt vroeg of laat te maken met zieke medewerkers en de kosten van de loondoorbetalingsverplichting. Ondernemingen met een loonsom van 2 mln euro of minder verzekeren zich vaak tegen een deel van deze kosten. De markt van verzuimverzekeringen is echter flink in beweging. De laatste ontwikkelingen leest u in ons nieuwste e-paper Perspectief Marktscan Verzuim. Door recente premiewijzigingen kunnen er prijsverschillen zijn ontstaan. Met onze -gratis- premiecheck ontdekt u of u een marktconforme premie betaalt of dat u te veel betaalt. 

Wist u dat?

Maandelijks opzegbaar

Een verzuimverzekering na de eerste vaste contractperiode meestal maandelijks opzegbaar is

Preventie budget

Een verzekeraar een preventiebudget beschikbaar kan stellen dat een werkgever kan inzetten voor uitvoering gezondheidsbeleid

Roze Verzuim

Het roze (niet zichtbare) verzuim net zo hoog is als het (wel zichtbare) gerapporteerde verzuimpercentage

Besparing mogelijk

Bedrijven die één keer per drie jaar checken of hun verzuimverzekering nog marktconform is, kunnen tot wel 25% op hun premie besparen

Veelgestelde vragen

Hoe lang moet ik als werkgever het loon doorbetalen van een zieke werknemer?

In Nederland is dit maximaal 104 weken tenzij u niet aan uw verplichtingen hebt voldaan om de werknemer te ondersteunen bij het re-integreren. Het UWV kan dan een sanctie opleggen van maximaal 52 weken extra. Een zieke medewerker heeft ontslagbescherming. Voor medewerkers met een tijdelijk contract is een uitzondering van toepassing en kunt u hiervan afwijken.

Moet ik een arbodienst hebben?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een contract met een arbodienst te hebben. Het ministerie van SZW voert hier controles op uit. U riskeert een boete als u geen contract heeft. Daarnaast kan het problemen opleveren met de verzekeraar van bijvoorbeeld uw verzuimverzekering. Deze verleent geen dekking als er geen arbodienst is. VLC & Partners werkt samen met Vitaal Ondernemen en Arboned.

Moet ik een verzuimverzekering hebben?

Nee, dit is niet verplicht! Wij adviseren werkgevers met maximaal 75 werknemers wel om goed naar de risico’s en mogelijkheden te kijken. Er zijn meerdere vormen van een verzuimverzekering het is belangrijk je goed te laten informeren en adviseren over welke verzekering en welke dekkingen het best passend zijn. Grotere werkgevers, met minimaal 75 werknemers of een loonsom van € 2 mln euro of meer, kunnen het risico vaak zelf dragen. Voor deze werkgevers is het interessant om te kijken of het eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet tot de mogelijkheden behoort. 

Wanneer is er sprake van verzuim?

Als een werknemer niet op het werk verschijnt, kan er sprake zijn van verzuim. Als de werknemer 'ziekte' als reden van het verzuim opgeeft is er sprake van ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan kort duren, bijvoorbeeld ingeval van griep of migraine maar ook langer, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij een operatie. Een bedrijfsarts stelt vast of en in welke mate een medewerker niet in staat is om te werken. Met de beperkingen van een ziekte kan een werknemer soms nog geheel/ gedeeltelijk arbeid of aangepast werk verrichten. 

Onze consultants

Maurice van der Heijden

Wilt u meer weten?
Maurice van der Heijden staat voor u klaar.

Ik heb zo’n 25 jaar ervaring in verzekeringsland opgedaan. Ik sta klaar om uw vragen met plezier te beantwoorden.

Peter Steenbergen

Wilt u meer weten?
Peter Steenbergen staat voor u klaar.

Al ruim 25 jaar uw risicomanager voor al uw bedrijfsrisico’s.