Uw strategisch HR-partner
Uw strategisch HR-partner

Uw strategisch HR-partner

Actuele HR-thema's

Takenpakket HR-Manager

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van een HR-manager. Ze zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan, maar zijn ook de link tussen het management en de werknemers. Hierdoor is de rol van een HR-manager gecompliceerd waarbij het vertrouwen van medewerkers in de HR-manager cruciaal is. 

Wij begrijpen dat bepaalde dossiers niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Zo staan het verzuimdossier en het pensioenakkoord bij de meeste HR-managers hoog op de agenda, maar bestaat de kans dat deze urgente dossiers blijven liggen. Begrijpelijk! Want het uitwerken en implementeren van dossiers kost tijd. Als een HR-manager structurele verbeteringen wil doorvoeren, moet er geïnvesteerd worden. Steeds vaker zien wij dan ook dat bedrijven hiervoor externe hulp inschakelen. 

Ontdek meer

HR-thema's
VLC & Partners heeft meerdere consultants in dienst met een diversiteit aan specialiteiten. Daardoor zijn wij in staat om werkgevers niet alleen bij te staan op dossiers die dicht bij onze verzekeringsadviespraktijk staan, maar kijken we veel verder dan de verzekering alleen. Volgens ons gaat een goede pensioenregeling verder dan het zijn van een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is een middel om bestaande medewerkers te behouden én onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrenten in de strijd om gekwalificeerd personeel. Daarnaast biedt een goed verzuimbeleid de mogelijkheid om te besparen op verzuimkosten en is het onderdeel van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Tot slot werken we als VLC & Partners ook samen met partijen wanneer het zeer specialistische zaken betreft. Zo hebben we een deelname in de arbodienst Vitaal Ondernemen. Zij bieden niet alleen arbodienstverlening aan, maar nemen ook de regie in het re-integratietraject van u over. Een ander voorbeeld is onze overname van ENgage-werkgeversadvies. ENgage is de specialist op het gebied van schadelastbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 

Recente nieuwsartikelen

Stappenplan Strategisch Verzuimmanagement

Stap 1

Preventie

Gezonde, vitale werknemers presteren beter, verzuimen minder en zijn meer betrokken bij hun organisatie. Met preventieve zorg heeft een  werkgever heeft hier meer invloed op dan hij denkt en kan hij kostbaar verzuim voorkomen.

Stap 2

Interventie

Een werkgever kan interventies inzetten om enerzijds verzuim te voorkomen en anderzijds om verzuim terug te dringen. Het is belangrijk om de juiste interventies te selecteren en deze op het juiste moment in te zetten. 

Stap 3

Curatieve zorg

Helaas! Ziekteverzuim is niet te voorkomen. Maar door goed in te zetten op re-integratie kan de lengte van het verzuim wel flink worden ingekort.  

Stap 4

Nazorg

Als een medewerker weer is hersteld is het belangrijk om nazorg te blijven verlenen om te voorkomen dat de medewerker een terugval krijgt en zich wederom moet ziekmelden. Ook hier zijn diverse oplossingen voor.  

Stap 5

Communicatie

Het is belangrijk om te allen tijde met de medewerkers in gesprek te gaan. Allereerst om ze de preventiemaatregelen serieus te laten opvolgen.  Maar ook in latere fases is het van groot belang om met de medewerkers in gesprek te gaan en blijven. De medewerker voelt zich begrepen en zal er alles aan doen om herhaling te voorkomen. 

AOW-leeftijd

Vul uw geboortedatum in en kijk vanaf wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Wist u dat?

HR-Data

Data hebben een voorspellende werking waardoor u sneller kunt anticiperen op veranderingen.

Krimpende arbeidsmarkt

De komende jaren krimpt de arbeidsmarkt. Per jaar zijn er 10% meer pensionarissen en 15% minder toetredende jongeren.

Investeren in verzuimbeleid loont

HR besteedt gemiddeld 4 uur per week aan de begeleiding van een langdurig zieke werknemer.

Pensioenen stijgen weer

Als gevolg van de stijgende rente laten veel pensioenfondsen de pensioenen dit jaar weer stijgen.

Publicaties e-papers

Onderzoeksrapport: Goed werkgeverschap en pensioen
  • Pensioen
  • Ins & Outs

Onderzoeksrapport: Goed werkgeverschap en pensioen

VLC & Partners heeft een onderzoek uitgevoerd onder 221 werkgevers, met deze drie thema’s als uitgangspunt. Dit rapport geeft interessante inzichten in hoe werkgevers aankijken tegen het pensioen en hoe u met de veranderingen om kunt gaan.

Verzuim
  • Duurz. Inzetbaarheid & Vitaliteit
  • Ins & Outs

Verzuim

Hoe gaat het met het verzuim in uw organisatie, en wat kunt u hieraan doen? Heeft u als onderneming (nog) niet of nauwelijks te maken met stijgend verzuim? Zet in op preventie. 

In deze Ins & Outs Verzuim leest u over de verschillende soorten van verzuim, de oorzaak en hoe u verzuim zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Laad meer artikelen

Wat zijn op dit moment actuele thema's in uw onderneming?

Belangrijke HR-Thema's

Welk thema heeft in uw onderneming momenteel de hoogste prioriteit?

HR - Agenda 2022

08

Ouderschapsverlof

Nieuw! Bereid u voor op eerste verzoeken van medewerkers die gebruik willen maken van de regeling opname betaald aanvullend- en ouderschapsverlof

09

Prinsjesdag

Wat zijn de kabinetsplannen voor 2023. Hoe kunnen we er nu al op anticiperen?
Lees meer

Consultants

Sylvia van Schaik

Wilt u meer weten?
Sylvia van Schaik staat voor u klaar.

De pensioenregeling zo simpel mogelijk uitleggen aan werkgever èn werknemers zodat iedereen dit goed begrijpt zie ik als een missie. En met mijn HRM achtergrond en pensioenkennis ben ik er voor de werkgever om complexe pensioenvraagstukken inzichtelijk te maken en in goede banen te leiden.

Eric Vlietman

Wilt u meer weten?
Eric Vlietman staat voor u klaar.

Door mijn ervaring als pensioenfondsbestuurder en onderhandelaar met vakbonden en werknemers, ben ik een veelzijdig Pensioenconsultant die de complexe pensioenmaterie eenvoudig uitlegt. Met altijd een scherp oog voor de invalshoek van werknemers.

Lars Peters

Wilt u meer weten?
Lars Peters staat voor u klaar.

Met ruim 26 jaar ervaring ondersteun ik werkgevers en ondernemingsraden bij collectieve pensioenregelingen voor het personeel. Heldere communicatie en een pragmatische aanpak staan hierbij centraal. Ook ben ik lid van de Kring van Pensioenspecialisten en docent bij de VLC Academy.

Marcel Kleemans

Wilt u meer weten?
Marcel Kleemans staat voor u klaar.

Het is na 35 jaar nog steeds mijn passie om voor zakelijke klanten oplossingen te vinden voor (complexe) pensioenvraagstukken en dat in begrijpelijke taal uit te leggen aan werkgever en werknemers.

Michel Kamps

Wilt u meer weten?
Michel Kamps staat voor u klaar.

Bij mij stroomt er pensioen door mijn aderen. Met ruim 15 jaar ervaring weet ik van de hoed en de rand en sta ik klaar om iedere vraag te beantwoorden.

Peter van der Nat

Wilt u meer weten?
Peter van der Nat staat voor u klaar.

Ik ben een bevlogen en gepassioneerd pensioenconsultant met veel ervaring op het gebied van berekeningen. Iemand die alle details van het vak wil weten en vooral ook alles wil kunnen doorrekenen, analyseren en uitleggen aan mijn klanten.

Sonja Koopmans

Wilt u meer weten?
Sonja Koopmans staat voor u klaar.

Ik ben graag uw sparringpartner op het pad naar het nieuwe pensioenstelsel. Mijn kracht ligt in het adviseren in heldere taal over de te nemen stappen en het beheersbaar houden van financiële gevolgen voor zowel u als werkgever als uw werknemers.