Zorg en Verzuim
Zorg en Verzuim

Zorg en Verzuim

Krijg grip op uw verzuimkosten
Download e-paper: (Strategisch) Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement is kort gezegd het pakket aan maatregelen die een organisatie treft om zo het verzuim en de verzuimkosten tot een minimum te beperken. Verzuimmanagement bestaat uit vele onderdelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een visie op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • Het opstellen van een gezondheidsbeleid
  • Een verzuimreglement en een verzuimprotocol
  • Verzuimpreventie
  • Een collectieve zorgverzekering

Daarnaast zijn ook de verzuimregistratie, het contracteren van een arbodienst en de keuze wel/geen eigenrisicodragerschap belangrijke onderdelen van verzuimmanagement. En hoewel data en ICT traditiegetrouw niet het domein van de mensgerichte HR-manager zijn, is die ‘harde’ kant inmiddels wel een onmisbaar onderdeel geworden. Als HR-manager ben je namelijk businesspartner voor het management en finance. Als HR een serieuze gesprekspartner wil zijn voor de CEO, zullen de gesprekken niet alleen op basis van onderbuikgevoel moeten plaatsvinden, maar ook op basis van ‘harde’ cijfers. Je hebt nu eenmaal data nodig om je argumenten te onderbouwen. Data-analyse kan de HR-manager bijvoorbeeld helpen om een effectief verzuimbeleid op te stellen. 

Ontdek meer

Investeren in verzuim loont
Er gaat veel geld in verzuim om. Een zieke werknemer kost zomaar € 200,- tot wel € 400,- per dag. Inclusief vervangings- en re-integratiekosten kunnen de kosten zelfs verdubbelen. Met een goed ingericht proces en acief verzuimmanagement kunt u niet alleen veel geld besparen, het kan u ook geld opleveren. Een zieke werknemer, het aantrekken en inwerken van een vervanger gaat nu eenmaal gepaard met productieverlies. Als u in staat bent door gerichte investeringen het verzuim in uw organisatie terug te brengen, dan snijdt het mes voor u aan twee kanten. 1% minder ziekteverzuim kan u dan zomaar 1% meer winst opleveren.

Gemak en lage kosten voor het MKB
Wij begrijpen dat verzuimmanagement bij MKB-ondernemingen een andere aanpak vereist dan voor bedrijven in de groot zakelijke markt. Daarom richten we ons bij onze adviezen aan mkb-bedrijven vooral op gemak, snelheid en lage kosten terwijl we ons in de groot zakelijke markt meer richten op de strategische kant van het verzuimmanagement. 

Strategisch verzuimmanagement
Binnen ons verzuimmanagementprogramma richten we ons op zowel werkgever als werknemer. Zo helpen we werkgevers met het voorkomen van onnodige kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Denk hierbij aan ons strategisch verzuimmanagementprogramma maar ook aan de financieringskeuze eigenrisicodrager. Daarnaast begeleiden we werkgevers met het voorkomen van onnodig verzuim. Onder meer door te helpen met preventieprogramma’s én het inrichten van een financieel vangnet voor het geval de werknemer toch langdurig verzuimt of onverhoopt arbeidsongeschikt raakt.

Uw strategisch HR-partner
Als strategisch partner voor HR, pensioen en verzuim begeleiden wij u onder meer door uw verzuimkennis te verhogen en u werk uit handen te nemen. Voor een optimale verzuimbegeleiding werken wij samen met Vitaal Ondernemen. Vitaal Ondernemen biedt niet alleen arbodienstverlening aan, maar neemt ook de regie in het re-integratietraject van u over.

Actualiteiten

Veelgestelde vragen MKB

Een werknemer wordt ziek tijdens vakantie, wat nu?

Een werknemer kan tijdens diens vakantie ziek worden. De werknemer behoudt daarbij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Dit zijn namelijk ziektedagen. De werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was later opnieuw op te nemen. Natuurlijk moet de werknemer zich wel houden aan het verzuim­protocol en moet hij zich op tijd ziek melden vanaf zijn vakantieadres.

Moet ik een arbodienst hebben?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een contract met een arbodienst te hebben. Het ministerie van SZW voert hier controles op uit. U riskeert een boete als u geen contract heeft. Daarnaast kan het problemen opleveren met de verzekeraar van bijvoorbeeld uw verzuimverzekering. Deze verleent geen dekking als er geen arbodienst is. VLC & Partners werkt samen met Vitaal Ondernemen en Arboned.

Wanneer is er sprake van verzuim?

Als een werknemer niet op het werk verschijnt, kan er sprake zijn van verzuim. Als de werknemer 'ziekte' als reden van het verzuim opgeeft is er sprake van ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan kort duren, bijvoorbeeld ingeval van griep of migraine maar ook langer, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij een operatie. Een bedrijfsarts stelt vast of en in welke mate een medewerker niet in staat is om te werken. Met de beperkingen van een ziekte kan een werknemer soms nog geheel/ gedeeltelijk arbeid of aangepast werk verrichten. 

Focuspunten organisatie bij hoog verzuim

Focuspunten organisatie bij hoog verzuim

Meer weten over de focuspunten?

Heeft u te maken met (te) hoog verzuim en wilt u meer weten over hoe u uw verzuim kunt terugdringen? Neem dan contact op met één van onderstaande consultants. Zij staan u graag te woord. 

Consultants

Arjen Karelse

Wilt u meer weten?
Arjen Karelse staat voor u klaar.

Met ruim 15 jaar ervaring adviseer ik werkgevers over de financieringsmogelijkheden van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Het mooie van mijn vak is dat ik bij veel werkgevers over de vloer kom en deze inzichten helpen mij om mooie oplossingen te realiseren. Het vakgebied is constant in beweging en past zich voortdurend aan. Kortom er zijn mooie uitdagingen die ik graag samen met u wil aangaan!

Daniël Rijnbeek

Wilt u meer weten?
Daniël Rijnbeek staat voor u klaar.

Mijn eerste vragen aan een werkgever zijn altijd: Vindt u sociale zekerheid een leuk onderwerp? en: Zijn verzuimbeleid en verzuimbegeleiding uw favoriete bezigheid? Voor mij is het antwoord op beide vragen een volmondig ja! Verder ben ik bestuurslid van de Beroepsfederatie RADI en docent duurzame inzetbaarheid bij het NIDI. Ik ondersteun dan ook veel werkgevers en HR-professionals met hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de medewerkers.